Consiliile Judeţene şi primăriile, excluse de la obţinerea fondurilor europene care urmează să fie alocate pentru gestionarea crizei COVID-19

Consiliile Judeţene şi primăriile, excluse de la obţinerea fondurilor europene care urmează să fie alocate pentru gestionarea crizei COVID-19

Ministerul Fondurilor Europene nu a ţinut cont de propunerile UNCJR făcute în conţinutul ghidului "Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19", punând în pericol finanţarea viitoare a acţiunilor privind stoparea epidemiei de coronavirus. Toate aceste lucruri se întâmplă în condiţiile în care consiliile judeţene şi primăriile sunt cele care au cheltuit cele mai mari sume de bani pentru stoparea epidemiei de coronavirus.

Deşi propunerile formulate de către UNCJR, în urma consultării tuturor consiliilor judeţene din ţară au fost numeroase, în varianta finală a ghidului se regăsesc doar două propuneri, respectiv: acceptarea ca eligibil a parteneriatului dintre autorităţile administraţiei publice locale şi furnizorii publici de servicii de asistenţă socială din judeţ pentru categoriile vulnerabile şi diferenţierea valorii eligibile a proiectului pe tipuri de acţiuni.

De asemenea, în varianta actuală a ghidului este prevăzut ca solicitant eligibil Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru proiecte care vizează unităţile/ instituţiile de învăţământ de stat, rezultând faptul că punctele de vedere formulate de Inspectoratele şcolare, deşi au competenţe şi capacitate administrativă redusă, au avut mai multă greutate în faţa domnului ministru, decât cele ale autorităţilor administraţiei judeţene.

În data de 15.05.2020 Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare a lansat apelul "Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19".

Principalele tipuri de acţiuni avute în vedere în cadrul apelului de proiecte sunt:

Dotarea unităţilor sanitare publice/unităţilor publice de intervenţie integrată/entităţilor publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină cu echipamente şi aparatură medicală, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare şi suport triaj, necesare pentru tratamentul pacienţilor cu infecţie COVID - 19 şi pentru gestionarea situaţiei de urgenţă provocată de criza COVID - 19.

Crearea unor capabilităţi medicale mobile/formaţiuni medicale mobile de diagnostic şi tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19/ spitale modulare rol 1, 2 şi 3 / containere de logistică medicală, având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere a numărului de persoane infectate şi depăşirea capacităţii unităţilor sanitare.

Dotarea centrelor sociale rezidenţiale pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu dizabilităţi/copii, etc), a unităţilor/instituţiilor de învăţământ de stat cu echipamente de protecţie a personalului în special, dar fără a fi limitate la: combinezon, inclusiv cu glugă şi protecţie încălţăminte, vizieră de protecţie, mănuşi de unică folosinţă, măşti de protecţie, biocide şi materiale de protecţie etc.

Pentru proiecte de tip A, sunt eligibili următorii solicitanţi şi parteneriatele între aceştia:

- Unităţile sanitare publice care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2/Unităţile sanitare publice de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555 din 3 aprilie 2020;

- Alte unităţi sanitare publice inclusiv unităţi sanitare cu personalitate juridică aferente sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru care Ministerul Sănătăţii stabileşte necesitatea dotării;

- Ministerul Sănătăţii/alte autorităţi publice centrale şi autorităţi publice locale, sau unităţi aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora care au derulat/derulează achiziţii în beneficiul unor unităţi sanitare publice/unităţi publice de intervenţie integrată/entităţilor publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină, pentru care Ministerul Sănătăţii stabileşte necesitatea dotării.

Valoarea maximă eligibilă/proiect este de 10 milioane de euro.

Pentru proiecte de tip B, solicitantul eligibil este:

- Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Valoarea maximă eligibilă/proiect este de 49 milioane de euro.

- Ministerul Apărării Naţionale în parteneriat cu IGSU.

Valoarea maximă eligibilă/proiect este de 15 milioane de euro.

Pentru proiecte de tip C, solicitanţii eligibili sunt:

- Autorităţile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistenţă socială din judeţ pentru categoriile vulnerabile.

- Primăria Municipiului Bucureşti/autorităţi publice locale aferente sectoarelor Municipiului Bucureşti/ unităţi aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora furnizoare de servicii publice de asistenţă socială pentru categoriile vulnerabile.

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru proiecte care vizează unităţile / instituţiile de învăţământ de stat.

Valoarea maximă eligibilă/proiect este de 3 milioane de euro.

Proiectele de tip A şi C vor propune în mod obligatoriu o contribuţie la următorul indicator de realizare imediată: Entităţi publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzata de SARS-CoV-2.

Ghidul solicitantului a fost publicat spre consultare publică în data de 15 aprilie 2020 până pe data de 30 aprilie 2020, timp în care au fost făcute propuneri de modificare a documentului din partea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

Biroul de Presă al UNCJR