Consilierii judeţeni, convocaţi vineri în şedinţă extraordinară!

Consiliul Judeţean se convoacă vineri, 3 martie, ora 12.00 în şedinţă extraordinară pe ordinea de zi figurând următoarele Proiecte de hotărâri:

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 115/2016 pentru aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către județul Călărași

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 122/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi