Consilierii judeţeni, convocaţi pe 31 august în şedinţă ordinară de plen. Vezi ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 31 August 2016, orele 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 2/2016 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unități administrativ – teritoriale, pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 24/2016 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2015, în exercițiul bugetar 2016

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2016

4. Proiect de hotărâre privind probarea utilizării fondului de rezervă bugetară prevăzut în bugetul propriu al județului Călărași pe anul 2016

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren, proprietate publică a Judeţului Călăraşi, din administrarea Centrului Cultural Județean Călărași în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.14/2013 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a devizului general la obiectivul de investiție Centrul Județean de Cultură și Administrație Publică “Barbu Știrbei”- Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu - Faza - Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, Expertiză Tehnică și Audit Energetic

7. Proiect de hotărâre prind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din proprietatea publică a statului şi administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 91/2010 privind constituirea Consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călărași

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi

11. Proiect de hotărâre pentru apobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către Județul Călărași

12. Proiect de hotărâre privind emiterea unor licențe de traseu Societății DINAMIC JOB S.R.L. în vederea efectuării transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Centrului de Asistență -Medico-Socială Călărași

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași

17. Proiect de hotărâre pentru completarea Statului de funcții al Centrului Cultural Județean Călărași

18. Proiect de hotărâre privind completarea Statului de funcții al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

19. Diverse.