Consilierii judeţeni, convocaţi miercuri în şedinţă extraordinară!

Consiliul Judeţean Călăraşi va fi convocat în şedinţă extraordinară, miercuri, 24 Mai 2017, ora 1100, în   sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizarea și Reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN4 – Curcani – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 și DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța – limită județ Ialomița, km 0+000 – km 15+365”, a cheltuielilor legate de acesta și a Acordului de parteneriat între Județul Călărași și unele unități administrativ – teritoriale în vederea realizării proiectului

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice la corpurile A, B, C și D la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian Călărași” – Faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - revizuită

.

PREŞEDINTE,                                                          

ec. Vasile ILIUȚĂ