Consilierii județeni, convocați miercuri, 27 ianuarie în ședință ordinară

Consilierii județeni, convocați miercuri, 27 ianuarie în ședință ordinară

Consilierii județeni au fost convocați în ședință ordinară de plen miercuri, 27 ianuarie, ora 12.00, pe ordinea de zi figurând următoarele proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al județului Călărași, achiziționate în cadrul proiectului ”Managementul riscurilor și protecția împotriva inundațiilor în regiunile transfrontaliere Călărași și Polski Trambesh” – Cod E-MS ROGB-137, Interreg V-A România-Bulgaria către Ministerul Afacerilor Interne – departamentul pentru Situații de Urgență – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al Județului Călărași
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a județului Călărași a bunurilor care vor rezulta din investițiile propuse prin ”PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU ARIA DE OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL ÎN JUDEȚELE CĂLĂRAȘI ȘI IALOMIȚA, ÎN PERIOADA 2014-2020”, care vor deservi și/sau traversa mai multe unități administrativ teritoriale din Județul Călărași
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 197/2017 privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ale obiectivului de investiții „Îmbunătăţirea siguranţei navigabilităţii pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călăraşi–Silistra”, Faza actualizare Studiu de Fezabilitate
 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiţie ”Restaurare Casa Demetriad”, aferent proiectului ”Dezvoltarea produselor turistice comune și reabilitarea moștenirii culturale”
 5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 160/2020 privind predarea unor imobile, aflate în domeniul public al Județului Călărași, în administrarea Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului înscris în Cartea Funciară colectivă 33129-C1 a UAT Călărași
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 141/2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Călărași
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 165/2020 privind desființarea Complexului de Servicii Comunitare Oltenița și înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Oltenița, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie Călărași
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 163/2017 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului
 14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Călărași în vederea exercitării atribuțiilor în Adunarea Generală a Asociației “ECOAQUA”
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 127/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Călăraşi pe principalele domenii de activitate
 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 86/2018 privind asocierea Judeţului Călăraşi cu Municipiul Călărași și Societatea ECOAQUA S.A. în vederea constituirii unei Asociații de Futsal
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 170/2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Grupul de lucru pentru implementarea și adaptarea Planului Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar
 18. Diverse