Consilierii judeţeni, convocaţi miercuri, 13 iunie, în şedinţă extraordinară. Iată ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 13 iunie 2018, ora 13.00, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării structurii organizatorice și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 3 loturi a imobilului cu număr cadastral 9203 reprezentând DJ 402, situat în județul Călărași, UAT Nana

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Nr.90/2018 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea DRUMURI și PODURI S.A. Călărași

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călărași, str. Eroilor Revoluției 22 Decembrie 1989, nr.38, județul Călărași 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Călărași și Municipiul Oltenița în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitare energetică, Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu, Municipiul Oltenița”

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Călărași și Municipiul Oltenița în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitare energetică, Școala Gimnazială Spiru Haret, Municipiul Oltenița”

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul Călărași și    Municipiul Oltenița în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitare energetică, Grădinița cu Program Normal nr. 5, Municipiul Oltenița"

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Județul  Călărași și Comuna Ştefan Vodă în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitare energetică, Școala Gimnazială Ștefan Vodă, Comuna Ștefan Vodă"