Consilierii judeţeni, convocaţi marţi în şedinţă ordinară de plen. Iată ordinea de zi!

Marţi, 29 noiembrie, de la ora 12.00 va avea loc şedinţa ordinară de plen a Consiliului Judeţean, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Dumbravă Virgil Marian

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului State Laurențiu

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași, pe anul 2016

5.Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr. 114/2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului Călărași în domeniul privat al acestuia

6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călărași, Bulevardul Gării, nr. 1, județul Călărași

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unei părți de imobil, aflată în domeniul public al județului Călărași, din administrarea Centrului Cultural Județean Călărași, în folosință gratuită a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Granița România – Bulgaria

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași şi Asociaţia pentru Dezvoltare, Inovaţie, Cultură şi Antreprenoriat Modelu, judeţul Călăraşi, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de asistenţă socială la nivel judeţean, prin promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării, din bugetul propriu al Județului Călărași, a unui proiect care vizează „Formarea cadrelor medicale”, inițiat de Spitalul de Psihiatrie Săpunari, judeţul Călăraşi, în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020

11.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 136/2013 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului Călărași

12.Proiect de hotărâre privind emiterea unor licenţe de traseu Societăților ALI TRANS COM S.R.L. și VASILE TRANS S.R.L., în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 18/2014 privind asocierea județului Călărași cu municipiul Călărași și Societatea ECOAQUA S.A., în vederea constituirii Asociației Handbal Club Dunărea Călărași 2014

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 21/2013 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Călărași în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director ale Asociației Fotbal Club DUNĂREA 2005 Călărași

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 122/2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ECOAQUA S.A. Călăraşi

16.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Muzeului ”Dunării de Jos” Călărași

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Călărași, precum și al instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Călărași

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare de Evidență a Persoanelor a Județului Călărași

20.Diverse.