Consilierii judeţeni, convocaţi luni, 31 octombrie în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi!

Luni, 31 octombrie de la ora 12.00 va avea loc şedinţa ordinară de plen a Consiliului Judeţean, pe ordinea de zi figurând următoarele Hotărâri:

HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristodor Dan-Eugen

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Popescu Haralambie

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 82/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTĂRÂRE privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziţionării unor apartamente cu destinaţia de locuinţe de serviciu

HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului propriu al Judetului Calarasi la 30 septembrie 2016

HOTARARE privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Calarasi pe anul 2016

HOTARARE privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Drumuri si Poduri S.A. Calarasi

HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2016

HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii nr.24/2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2015, in exercitiul bugetar 2016

HOTĂRÂRE privind aprobarea reluării lucrărilor de execuție a obiectivului de investiții ”Centrul Județean pentru Cultura si Administrație Publica - Barbu Știrbei – Biblioteca Județeană ALEXANDRU ODOBESCU"

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași şi Asociaţia pentru Dezvoltare, Inovaţie, Cultură şi Antreprenoriat Modelu, judeţul Călăraşi, în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor de asistenţă socială la nivel judeţean, prin promovarea incluziunii sociale şi creşterea calităţii vieţii

HOTĂRÂRE privind emiterea unor licenţe de traseu Societăților ALI TRANS COM S.R.L. și VASILE TRANS S.R.L., în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

HOTĂRÂRE privind emiterea unei licenţe de traseu Societății DINAMIC JOB S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate special

HOTĂRÂRE privind emiterea unei licenţe de traseu Societății GEO TRANS S.R.L. în vederea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate special

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Călăraşi

HOTĂRÂRE pentru modificarea Statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii nr. 79/2015 privind împuternicirea unor persoane pentru a reprezenta interesele Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea DRUMURI şi PODURI S.A. Călăraşi

HOTĂRÂRE privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică