Consilierii judeţeni convocaţi joi în şedinţă ordinară. Vezi ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 21 Decembrie 2017, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei preliminate a bugetului propriu al Judetului Calarasi pentru trimestrul al patrulea al anului 2017

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2017

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru anul 2018

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Normelor de venit pentru anul 2018, în vederea impunerii veniturilor din activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute provenite din cedarea folosinţei bunurilor prin închiriere, concesiune sau arendare, pentru anul 2018

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 127/2016 privind înfiinţarea Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al județului Călărași și administrarea Cantinei de Ajutor Social Călărași în domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții ”Reabilitarea și extindere clădiri pentru Centrul de Asistență Medico-Socială Călărași (fosta UM, str. Independenței)” – faza Documentație pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție (DALI)

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Județului Călărași”

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a devizului general la obiectivul de investiție ”Moderizare și reabilitare DJ 306 tronson CuzaVodă (DN3)-Socoalele-limită județ Ialomița, km 0+000 – km 33+360”, Faza – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul Călărași și unele unități administrativ-teritoriale în vederea realizării Proiectului ”Moderizare și reabilitare DJ 306 tronson CuzaVodă (DN3)-Socoalele-limită județ Ialomița, km 0+000 – km 33+360”

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Județene de Administrare a Domeniului Public și Privat Călărași

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 115/2016 pentru aprobarea procedurii privind cumpărarea unor bunuri imobile de către județul Călărași

14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţie Dezvoltarea turistică a Brațului Borcea - Călărași – port turistic de agrement, Faza – Studiu de Fezabilitate

15. Diverse