Consilierii judeţeni, convocaţi joi, 29 martie în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, la data de 29 Martie 2018, ora 13.00, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr.1, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în comuna Ulmeni, strada Corbului,  nr. 12, județul Călărași

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui imobil din domeniul public al județului Călărași

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui imobil aflat în domeniul public al județului Călărași

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 3 loturi a imobilului ”Centrul Județean de Cultură și Administrație Publică ”Barbu Știrbei”, aflat în domeniul public al județului Călărași

5. Proiectul de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unor sectoare de drum din domeniul public al Comunei  Nana și administrarea Consiliului Local  Nana în domeniul public al Județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr 39/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Călărași

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unui imobil, aflat în domeniul public al județului Călărași din administrarea Consiliului Județean Călărași în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJ nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2018

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în parteneriat a Județului Călărași cu Municipiul Călărași în vederea promovării obiectivului de investiții ”Centrul Multifuncțional Cultural”

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Muzeului Dunării de Jos Călărași

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene ”Alexandru Odobescu” Călărași

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie Săpunari

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași

15. Diverse