Consilierii judeţeni, convocaţi azi în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi!

 Consilierii judeţeni, convocaţi azi în şedinţă ordinară. Iată ordinea de zi!

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă ordinară, azi 26 mai 2021, ora 1200, în sala de şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al Județului Călărași și a situațiilor financiare la 31 decembrie 2020, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8215/18.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8217/18.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului Călărași pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8415/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8416/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași, pe anul 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8229/18.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8232/18.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, pe unități administrativ–teritoriale, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8413/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8414/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

5. Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Oltenița, str. Argeșului, nr. 99, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8071/13.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8072/13.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

6. Proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Municipiul Călăraşi, str. Independenţei, nr. 33, Judeţul Călăraşi, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 7783/10.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 7785/10.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu comercial din incinta corpului C1 al imobilului Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian”, aflat în domeniul public al județului Călărași, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 4701/19.03.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 4702/19.03.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe, destinate închirierii şi a listei de prioritate pentru acordarea locuinţelor A.N.L., aflate în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru tineri specialişti din sănătate, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8144/17.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8147/17.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe;

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcții din cadrul imobilului ”Spitalul Județean de Urgență dr. POMPEI SAMARIAN Călărași”, din domeniul public al Județului Călărași în domeniul privat al acestuia, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 5743/05.04.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 5744/05.04.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

10. Proiect de hotărâre privind declararea unui teren de interes public, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8405/20.05.2021, Raportul Direcției Economice, nr. 8406/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru dintre Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Județul Călărași în vederea implementării programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de finanțare Elena privind creștereaeficientizării energetice a clădirilor publice, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 8343/19.05.2021, Raportul DDRRE, nr. 8344/19.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

12. Proiect de hotărâre privind Acordul de parteneriat între Județul Călărași, municipiul Călărași și municipiul Oltenița pentru aprobarea finanțării documentației tehnice necesare derulării Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” – Schema de finanțare Elena, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, 8356/20.05.2021, Raportul DDRRE, nr. 8357/20.05.2021, ce urmează a fi avizat de Comisia Buget-Finanțe

13. Proiect de hotărâre privind asocierea Județului Călărași cu Municipiul Călărași și Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași în vederea constituirii Asociației de Handbal a Municipiului Călărași 2021, însoțit de Referatul de aprobare al Președintelui CJC, 8394/20.05.2021, Raportul Comp. Juridic, nr. 8399/20.05.2021 ce urmează a fi avizat de Comisia Învățământ și Comisia Juridică

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Normelor procedurale interne pentru contractarea și/sau garantarea de finanțări rambursabile pentru unitatea administrativ-teritorială județul Călărași”

15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr. 118/2020 privind aprobarea participarii UAT Județul Călărași, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, împreună cu Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi „Dr. Pompei SAMARIAN” şi Spitalul de Psihiatrie Săpunari la proiectul „Consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2”

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii nr. 19/2021 privind contractarea și garantarea unei finanţări rambursabile interne in valoare de 87.000.000 lei

17. Diverse