Consilierii judeţeni, convocaţi azi în şedinţă extraordinară. Iată ordinea de zi!

Se convoacă de îndată Consiliul  Judeţean  Călăraşi, în şedinţă extraordinară, la data de 02 Iulie 2018, ora 1000, în  sala  de  şedinţe a acestuia din municipiul Călăraşi, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, cu următoarea ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea și completarea Hotărârii nr. 35/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, în exercițiul bugetar 2018

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2018

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii acordului pentru efectuarea de investiții din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate sau din fonduri atrase, în vederea creșterii eficienței energetice a imobilului situat în municipiul Călărași, str. Independenței nr. 51

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor necesare asigurării operării Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești