Consilierii judeţeni au validat proiectul privind creșterea eficienţei energetice a corpurilor A, B, C şi D din cadrul SJU

Miercuri, 24 mai, în cadrul unei şedinţe extraordinare, consilierii judeţeni au validat Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiții „Creșterea eficienţei energetice la corpurile A, B, C şi D la Spitalul Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi – Faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenții - revizuită .

Proiectul propus vizează creșterea eficientei energetice a corpurilor A, B, C si D din cadrul Spitalului Județean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi.

Investiţia, estimată la suma de 5.572.391,39 lei, se va realiza în 24 de luni. Proiectul beneficiază de oportunitate de finanțare în cadrul Programul Operațional Regional 2014- 2020, Axa prioritară 3, Prioritate de investiții 3.1, Operațiunea B – clădiri publice și este în concordanță cu obiectivul strategic POR 2014-2020: creșterea competitivității economice si îmbunătățirea condițiilor de viată ale comunităților locale si regionale prin sprijinirea îmbunătățirii condițiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potențialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

„Obiectivul de investitie consta in cresterea eficientei energetice a corpurilor C1 si C2 din cadrul incintei spitalicesti, in cadrul tratarii indicatorilor de program, asa cum acestia sunt definiți in Ghidul Specific al POR 2014-2020, P.I. 3.1.B.                

Ansamblul de corpuri C1 din documentatia cadastrul nr. 23248 este format din mai multe subcorpuri denumite: A,B,C si E. Corpurile A si C au regim de inaltime D+P+4E. Corpul B are regim de inaltime D+P+4E+5E retras. Corpul E are regim de inaltime D+P+1E

Corpul C2 din cadastrul nr. 23248 reprezinta blocul alimentar al spitalului si este denumit in continuare corpul D , cu regim de inaltime - demisol.

O parte a corpului C1 din cadastrul nr. 23248 a fost supus unor reabilitari si modernizari anterioare care a cuprins si lucrarile de crestere a eficientei energetice a acestora, respectiv:

- Corpul E integral si etajul 1 din corpul A au fost reabilitate ca Ambulatoriu integrat. Lucrarile exterioare din cadrul acestei investitii au cuprins schimbarea tamplariei existente cu tamplarie performanta, realizarea termosistemului la fatadele aferente si realizarea unei terase performante peste corpul E.

- Parterul corpului C a fost reabilitat ca UPU. Lucrarile de modernizare au cuprins si lucrari exterioare precum schimbarea tamplariei exterioare existente cu tamplarie performanta si realizarea termosistemului la fatadele aferente.

- Corpul C a suportat deasemenea lucrari de reabilitare si modernizare interioare, etapizate, cu excepția demisolului. Aceste lucrarile de modernizare au cuprins si schimbarea tamplariei exterioare existente cu tamplarie performanta, necuprinzand si realizarea termosistemului la fatadele aferente.

- Corpul A a suportat lucrari de reabilitare si modernizari interioare, etapizate pe etajele 2 și 4. Aceste lucrari de modernizare au cuprins si schimbarea tamplariei exterioare existente neperformanta, cu tamplarie performanta, necuprinzand si realizarea termosistemului la fatadele aferente

- Etajul 1 din corpul A a fost reabilitat în cadrul proiectului de reabilitare Ambulatoriu integrat. Lucrarile exterioare din cadrul acestei investitii au cuprins schimbarea tamplariei existente cu tamplarie performanta și realizarea termosistemului la fatadele aferente.

- Deasemenea au fost reabilitate termic terasele de peste corpul C si corpul A

Corpul C2 din cadastrul nr. 23248 (respectiv blocul alimentar al spitalului denumit corpul D) a suportat lucrari de igienizare interioara, de reabilitare termica a terasei necirculabile si realizare a anveloparii cu termosistem, lucrarile necuprinzand si inlocuirea tamplariei exterioare existente cu tamplare performanta.

Corpurile A, B, C, D din cadrul ansamblului spitalicesc, care fac obiectul definitivarii eficientizarii energetice, au fost construite in perioada anilor 1975.

Starea tehnica a corpurilor A, B, C si D precum si masurile constructive necesare sunt descrise in Expertizele tehnice intocmite in cadrul proiectelor pr.nr. 370.1/2013 – DALI Reabilitare termica fatada corp C si pr.nr.369/2013 – DALI corp A si B, intocmite si avizate anterior prezentei documentatii. Masurile constructive rezultate in urma expertizelor mentionate au fost implementate in cadrul lucrarilor de amenajare realizate, descrise.

Funcțiuni

Corpurile A,B,C si D se incadreaza in functiunea majora de sanatate din cadrul SJU Calarasi si anume:

Corpul A – functiuni majore care deservesc tot spitalul: bloc operator general, sterilizare, laboratoare, radiologie, spitalizare de zi, spalatorie, etc.

Corpul B – cabinete medicale si baterii de lifturi, scara de circulatie evacuare

Corpul C – sectii medicale de spitalizare, UPU, ATI

Corpul D – bloc alimentar al spitalului

Descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază:

Cresterea eficientei energetice a corpurilor A,B,C si D se va realiza prin urmatoarele lucrari:

- finalizarea anveloparii corpurilor, pastrand tipul de termosistem existent realizat anterior conform descrierilor de mai sus,

- inlocuirea tamplariei exterioare existente, neperformanta acolo unde nu a fost deja inlocuita in baza amenajarilor interioare deja realizate conform descrierilor de mai sus

- montarea de parasolare pe fatadele insorite (cu orientare sud si vest), in conformitate cu cerintele din auditul energetic.

- In zonele in care termosistemul este executat in baza investitiilor distincte descrise mai sus (parter corp C – UPU, etaj 1 corp A – ambulatoriu integrat, corp D), lucrari inca nereceptionate, se va aplica o tencuiala decorativa noua in cromatica generala a intregului obiectiv de investitii.

- Scaderea costurilor cu 10% privind energia electrica pentru toti consumatorii din cadrul incintei spitalicesti se va realiza prin montarea unui sistem de panouri fotovoltaice.

Lucrările/Suprafețele supuse intervențiilor, in vederea eficientizării energetice la corpurile A,B,C si D:

• Fațada-zona plina (fără parte vitrata)-realizare de termoizolație: S aprox.= 4.820 mp

• Lucrări izolare soclu si demisol: S aprox. = 799 mp

• Tâmplărie neperformanta energetic care se înlocuiește cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termopan: S aprox. = 450 mp

• Refacere teraselor neperformante de la corpurile B si D precum si reparații in urma montării panourilor fotovoltaice pe terasa de la corpul C, cu polistiren extrudat de 15cm grosime: S aprox. = 1.501 mp

• Montarea unui sistem de panouri fotovoltaice, cu scopul reducerii costurilor cu energia electrică la S.J.U. Călărași cu minim 10 %” se arată în Raportul la Hotărârea mai sus – menţionată.