Consilierii judeţeni au decis acordarea de stimulente financiare pentru atragerea medicilor în cadrul SJUC, într-un plafon lunar de 80 de mii de lei

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de plen a Consiliului Judeţean desfăşurată marţi după-amiază s-a aflat şi Hotărârea pentru stabilirea şi acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Popmpei Samarian” Călăraşi.

În 2018, potrivit Hotărârii mai sus amintite, se vor acorda în principal, dar nu exclusiv, stimulente financiare lunare medicilor angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, medicilor încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor, precum și medicilor angajați cu contracte de muncă pe durată determinată, angajați în cursul anilor 2017 şi 2018, pe baza criteriilor stabilite de Consiliul de administraţie al Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași.

Persoanele beneficiare au obligația de a semna în prealabil un angajament conform căruia vor desfășura activitatea, în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, pentru o perioadă de cel puțin doi ani calculată de la data semnării angajamentului asumat în anul 2018. Prin excepție, medicii angajați cu contracte de muncă pe durată determinată au obligația de a semna un angajament conform căruia vor desfășura activitatea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi pe toată durata convenită a contractului.

În textul Hotărârii se mai precizează că nerespectarea angajamentelor atrage obligația persoanelor beneficiare de restituire a stimulentului financiar acordat, cu excepția cazului în care contractele individuale de muncă ale acestor persoane încetează din motive neimputabile lor.

Sumele cu titlu de stimulente financiare se acordă în limita unui plafon maxim de 80.000 lei/lunar şi se asigură din bugetul propriu al Județului Călărași fiind prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi.

 

„Consiliul Județean Călărași este preocupat de situația existentă în cadrul spitalelor publice din rețeaua sanitară proprie.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 103 din 31.05.2017 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, instituția noastră a întreprins demersuri importante în vederea asigurării necesarului de medici pentru această unitate sanitară publică din reţeaua Consiliului Județean Călărași. Prin Hotărârile Consiliului Județean Călărași nr. 133 din 29.06.2017 și nr. 153 din 30.08.2017, sfera beneficiarilor Hotărârii Consiliului Județean Călărași nr. 103 din 31.05.2017 a fost extinsă în sensul includerii și a categoriilor de medici încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial și medici angajați cu contracte de muncă pe durată determinată din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași.

Întrucât Hotărârea nr. 103/2017 a suferit modificări şi completări substanţiale prin Hotărârile nr. 133/2017 şi 153/2017, acte administrative care fac referire şi la anul 2017, propun adoptarea unei noi hotărâri, care va include toate aceste modificări şi completări, pentru acordarea de stimulente financiare pentru medicii angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, medicilor încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor, precum și medicilor angajați cu contracte de muncă pe durată determinată, în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, stabiliți cu avizul conform al Consiliului de Administrație.

Prin aceeaşi hotărâre, va fi abrogată Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 103 din 31.05.2017 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași.” se arată în Expunerea de motive la proiectul de hotărâre amintit anterior.

 

Unul dintre susţinătorii acestei Hotărâri a fost managerul Spitalului, Valentin Emanoil care a declarat în faţa aleşilor judeţeni că în 2017, urmare a acordării acestor stimulente, nu mai puţin de 24 de medici noi îşi desfăşoară activitatea în SJU Călăraşi. „Începând cu acest an, auzind de facilităţile care s-au acordat medicilor noi care au venit în SJU Călăraşi, s-au prezentat 8 medici noi. Eforturile au început din 2017. Aceste stimulente au fost acordate începând cu luna iulie 2017 şi până în decembrie au beneficiat 24 de medici tineri care au venit în spital. Suma care a fost acordată acestor medici a fost în 2017 de 473 mii lei” a spus managerul SJUC care a explicat şi motivele pentru care ar fi necesară acordarea de astfel de stimelente. „E foarte important să vedeţi ce salariu brut are un medic, ce salariu net primeşte şi să ştiţi că face naveta din Bucureşti. Salariul brut al unui medic angajat şi mă refer aici la un medic specialist chirurgie plastică, este de 5095 lei. El rămâne la final, în mână doar cu suma de 3187 lei. Acest medic face naveta 22 de zile pe lună. Calculând 110 lei pe drum, în condiţiile în care sunt 260 km de parcurs, cheltuie 2420 de lei din 3187 lei. Dacă vrem să avem un spital cu servicii medicale de înaltî calitate, trebuie să facem în aşa fel încât să-l determinăm pe medic să rămână la noi” a conchis Valentin Emanoil, managerul interimar al SJU Călăraşi.