Consilierii judeţeni au aprobat repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

Consilierii judeţeni au aprobat repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

Convocaţi vineri după-amiază în cadrul unei şedinţe extraordinare, consilierii judeţeni au aprobat Hotărârea privind repartizarea cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi incasat si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ –teritoriale din judetul Calarasi, in anul 2019.

Potrivit dispozitiilor Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării acestui act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele cote:

a) 15% la bugetul local al județului;

b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

c) 17,5% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor.

d) Suma corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019 se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean.

În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Suma corespunzătoare cotei de 17,5%, prevăzută mai sus, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5%, prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel:

a) 450 lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ;

b) nu mai puțin de 12 milioane lei/an/municipiu;

c) nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș;

d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.

  1. d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.

În completarea veniturilor proprii din impozitele și taxele locale, estimate a fi încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, precum și cu cel încasat până la data publicării acesteia, se repartizează unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit prevederilor prezentului articol, proporțional cu necesarul stabilit.

Unităților administrativ-teritoriale ale căror sume repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare sunt mai mici decât nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, li se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ.

Dacă diferența dintre sumele repartizate în anul 2019 din impozitul pe venit cumulate cu cele repartizate în anul 2019 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și nivelul acelorași sume, exclusiv sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, aprobate în anul 2018, nu asigură finanțarea cheltuielilor ale sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor se repartizează în completare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație.

Toate aceste sume mentionate mai sus se repartizează prin hotărâre a consiliului județean, după consultarea primarilor și a președintelui consiliului județean, cu asistența tehnică de specialitate a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, în termen de 7 zile de la publicarea prezentei legi și se comunică direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice și unităților administrativ-teritoriale în termen de 3 zile de la adoptarea hotărârii.

Asa cum am precizat mai sus, Administratia Judeteana a Finantelor publice Calarasi, prin adresa nr. 4327/18.03.2019 inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 4762/18.03.2019 a inaintat forma de calcul privind repartizarea  cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a fi incasat si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ –teritoriale din judetul Calarasi, precum si urmatoarele date ce au fost introduse in formula de calcul:

         

mii lei

 

Unitatea administrativ teritoriala

Populația la
 1 ianuarie 2018
-date INS-

Venituri proprii din impozite si taxe locale

estimare 2019

Impozit pe venit - estimare 2019           

Cote si TVA aprobate in anul 2018 fara fond de rezerva

 90%  CHELTUIELI centre persoane cu handicap si protectia copilului conform standarde cost și insotitori+indemnizatii persoane cu handicap – Estimari 2019

 
 

1

2

3

4

5

6

 
 

312.522,00

139.086,00

178.089,00

215.497,00

109.297,00

 

CJ CALARASI

312.522,00

2.653,00

 

67.760,00

21.029,00

 

CALARASI

76.380,00

47.961,00

84.676,00

41.056,00

17.416,00

 

OLTENITA

27.770,00

12.973,00

16.806,00

9.772,00

6.711,00

 

BUDESTI

7.631,00

1.860,00

3.239,00

2.334,00

1.693,00

 

FUNDULEA

6.708,00

4.265,00

4.191,00

3.176,00

1.690,00

 

LEHLIU-GARA

6.637,00

5.697,00

6.157,00

3.823,00

1.607,00

 

ALEXANDRU ODOBESCU

2.668,00

842,00

828,00

1.410,00

1.592,00

 

BELCIUGATELE

2.131,00

1.819,00

2.325,00

1.224,00

616,00

 

BORCEA

8.099,00

4.245,00

6.481,00

2.545,00

2.333,00

 

CASCIOARELE

1.740,00

568,00

358,00

867,00

536,00

 

CHIRNOGI

7.255,00

4.155,00

6.428,00

2.907,00

1.877,00

 

CHISELET

3.257,00

763,00

627,00

1.798,00

766,00

 

CIOCANESTI

3.963,00

1.816,00

1.248,00

2.054,00

1.798,00

 

CRIVAT

1.984,00

523,00

311,00

1.046,00

842,00

 

CURCANI

5.404,00

1.086,00

1.267,00

3.334,00

1.149,00

 

CUZA VODA

3.967,00

1.740,00

1.553,00

2.283,00

1.610,00

 

DICHISENI

1.801,00

1.131,00

300,00

985,00

799,00

 

DOR MARUNT

6.753,00

2.030,00

2.360,00

3.271,00

2.388,00

 

DOROBANTU

2.778,00

886,00

1.063,00

1.428,00

1.663,00

 

DRAGALINA

8.669,00

3.602,00

4.366,00

3.169,00

1.637,00

 

DRAGOS VODA

2.897,00

2.078,00

1.362,00

999,00

735,00

 

FRASINET

1.674,00

804,00

350,00

757,00

466,00

 

FRUMUSANI

5.018,00

1.177,00

2.010,00

2.427,00

1.280,00

 

FUNDENI

4.786,00

1.213,00

1.073,00

2.367,00

1.344,00

 

GALBINASI

3.642,00

227,00

394,00

2.615,00

783,00

 

GRADISTEA

4.764,00

2.086,00

1.773,00

1.465,00

2.057,00

 

GURBANESTI

1.124,00

707,00

660,00

1.327,00

270,00

 

ILEANA

3.125,00

955,00

1.660,00

2.201,00

772,00

 

INDEPENDENTA

3.513,00

807,00

839,00

1.840,00

1.555,00

 

JEGALIA

4.188,00

1.729,00

818,00

1.836,00

1.373,00

 

LEHLIU

2.553,00

695,00

1.411,00

1.079,00

731,00

 

LUICA

2.072,00

368,00

290,00

829,00

405,00

 

LUPSANU

3.104,00

1.117,00

922,00

492,00

1.072,00

 

MANASTIREA

5.422,00

2.066,00

1.112,00

895,00

1.750,00

 

MITRENI

4.114,00

909,00

724,00

2.023,00

1.468,00

 

MODELU

10.573,00

2.121,00

2.245,00

5.725,00

3.396,00

 

NANA

2.344,00

595,00

515,00

1.328,00

977,00

 

NICOLAE BALCESCU

1.582,00

534,00

256,00

332,00

579,00

 

PERISORU

5.274,00

2.825,00

2.159,00

958,00

1.193,00

 

PLATARESTI

3.440,00

744,00

469,00

1.872,00

962,00

 

RADOVANU

3.952,00

1.210,00

611,00

1.674,00

1.779,00

 

ROSETI

6.486,00

1.390,00

1.161,00

2.648,00

1.423,00

 

SARULESTI

2.955,00

926,00

1.051,00

1.497,00

904,00

 

SOHATU

2.604,00

1.067,00

551,00

1.329,00

990,00

 

SOLDANU

3.389,00

775,00

696,00

1.985,00

881,00

 

SPANTOV

4.751,00

807,00

458,00

2.564,00

821,00

 

STEFAN CEL MARE

3.311,00

493,00

558,00

1.891,00

1.112,00

 

STEFAN VODA

2.353,00

906,00

899,00

1.245,00

725,00

 

TAMADAU MARE

2.473,00

791,00

695,00

1.449,00

583,00

 

ULMENI

4.954,00

1.323,00

2.107,00

2.836,00

1.562,00

 

ULMU

1.298,00

746,00

546,00

865,00

518,00

 

UNIREA

2.741,00

1.162,00

296,00

1.223,00

1.077,00

 

VALCELELE

1.699,00

648,00

1.106,00

973,00

984,00

 

VALEA ARGOVEI

2.410,00

728,00

742,00

1.047,00

792,00

 

VASILATI

4.306,00

903,00

477,00

1.597,00

1.005,00

 

VLAD TEPES

2.036,00

839,00

509,00

1.065,00

1.221,00