Consilierii judeţeni au aprobat acordarea de burse sociale elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Călărași pentru anul școlar în curs

Consilierii judeţeni au aprobat acordarea de burse sociale elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Călărași pentru anul școlar în curs

Consilierii judeţeni au votat, în unanimitate, vineri, în cadrul unei şedinţe ordinare de plen Hotărârea privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Călărași pentru anul școlar 2019-2020.

Potrivit iniţiatorului Hotărârii, preşedintele CJ, Vasile Iliuţă, se vor acorda nu mai puţin de 62 de burse sociale pe criterii medicale, cuantumul uneia fiind de 200 lei lunar.

Bursele sociale pe criterii medicale se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, dar și pe perioada vacanțelor școlare dacă beneficiarii au promovat anul școlar sau la sfârșitul anului școlar, dacă sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare sau calificativul ”foarte bine”.

aldis

Prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 3 din 11.01.2017 a fost înființată Școala Gimnazială Specială nr.1 Călărași pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Conform prevederilor Ordinului MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, elevii cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.) beneficiază și de burse sociale pe criterii medicale.