Complexul Sportiv Dunărea, de acum în administrarea Consiliului Judeţean

Întruniţi miercuri după-amiază în şedinţă ordinară de plen, consilierii locali şi-au dat acordul cu privire la cedarea în administrare a Complexului Spotiv Dunărea, pe o perioadă de 20 de ani, către Consiliul Judeţean, validând Proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Județean Călărași a imobilului teren și construcții-Complexul Sportiv Municipal Dunărea Călărași, aflat în domeniul public al municipiului Călărași și în administrarea Consiliului Local Călărași situat în municipiul Călărași, b-dul Republicii, nr. 39.

 

Imobilul constând din teren și construcții nu va putea fi folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost atribuit. De asemenea, se interzice închirierea imobilului teren și construcții-Complexul Sportiv Municipal Dunărea Călărași precum și utilizarea în alte scopuri.

Potrivit unui amendament formulat în plenul şedinţei de viceprimarul, Viorel Ivanciu, protocolul de predare-primire se va încheia de către Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru, în termen de 30 de zile, după adoptarea hotărârii mai sus–menţionate. 

Consiliul Județean Călărași, prin HCL  6/12.01.2018 a solicitat transmiterea imobilului din domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași în administrarea Consiliului Județean, respectiv Complexul Sportiv Municipal  Dunărea Călărași, situat în municipiul Călărași, b-dul Republicii, nr. 39 din care: suprafață teren central (teren și construcții)-24162 mp; suprafață teren =8986 mp; suprafață teren=3501 mp si suprafață spațiu administrativ, teren, alei și construcții=21027,58 mp, pe o perioada de 20 de ani.

Consiliul Județean Călărași intenţionează să efectueze lucrări, în sumă de circa 500 de mii de euro, care vizează reabilitarea, extinderea şi modernizarea celor mai importante obiective care compun Complexul Sportiv Municipal Dunărea” Călărași, din dorința de a acorda un acces facil cetățenilor județului Călărași iubitori ai sportului.

Una dintre premisele îndeplinirii acestui scop îl reprezintă faptul că Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Judeţean Călăraşi, este membru fondator, alături de Municipiul Călăraşi, prin Consiliul Local al Municipiului Călăraşi, precum şi de Societatea ECOAQUA SA Călăraşi, al AFC Dunărea 2005 Călăraşi.