CJ Călăraşi va susţine, financiar, apariţia Topului judeţean al firmelor pentru anul 2019

CJ Călăraşi va susţine, financiar, apariţia Topului judeţean al firmelor pentru anul 2019

Consilierii judeţeni, reuniţi miercuri în şedinţă ordinară de plen, au validat printre altele şi Hotărâre privind aprobarea asocierii între Judeţul Călăraşi, prin Consiliul Județean Călărași și Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi, în vederea finanțării cheltuielilor pentru crearea, editarea și tipărirea Topului județean al firmelor pentru anul 2019.

Conform Acordului de asociere dintre cele două entităţi menţionate mai sus finanţarea pentru crearea, editarea și tipărirea Topului județean al firmelor pentru anul 2019 (maxim 80 lei/exemplar pentru tipărirea unui minim de 400 exemplare, respectiv 32.000 lei) se va face din bugetul Judeţului iar editarea și tipărirea broșurii/catalogului, precum și organizarea festivității de premiere a Topului județean al firmelor pentru anul 2019 vor intra în responsabilitatea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi.

“Pentru administrația publică județeană, unul dintre cele mai importante obiective este acela de a rămâne un sprijin pentru mediul de afaceri, de a fi receptivi la necesitățile acestuia, venind alături prin dezvoltarea și modernizarea continuă a infrastructurii și a serviciilor publice județene, în scopul îmbunătățirii condițiilor de afaceri ale firmelor călărășene.

Topul firmelor reprezintă o oglindă a activităţii firmelor călărăşene, un motiv pentru a persevera şi a îşi îmbunătăţi activitatea, un indicator pentru atingerea obiectivelor, dar în acelaşi timp şi un semnal de alarmă pentru administraţia judeţului în ceea ce priveşte dificultăţile întâmpinate pe ramuri de activităţi, în vederea identificării soluţiilor optime pentru sprijinul şi susţinerea antreprenoriatului. Acordul are ca obiect asocierea în parteneriat în scopul sprijinirii mediului de afaceri, a creşterii gradului de conştientizare şi de implicare a factorilor interesaţi, pentru dezvoltarea durabilă a judeţului, având la bază  principiul transparenţei, profesionalismul în valorificarea experienţei specifice fiecărei părţi, sprijinul reciproc în organizarea activităţilor planificate.

Parteneriatul propus constituie o iniţiativă importantă care va  sprijini dezvoltarea coeziunii economico-sociale prin îmbunătăţirea cooperării durabile şi eficiente între autorităţile publice locale şi mediul de afaceri la nivelul judeţului Călăraşi.” se arată în Referatul de aprobare.