CJ Călăraşi / Va fi reziliat contractul cu Iridex Group?

Luni, la ora 12.00, va avea loc o şedinţă extraordinară în cadrul căreia consilierii judeţeni vor dezbate printre altele şi Hotărârea privind aprobarea/respingerea solicitărilor formulate prin adresa nr. 575/2018 de Asocierea reprezentată prin Societatea Iridex Group Import Export S.R.L.

După cum se ştie, serviciul de operare a Centrului pentru managementul integrat al deșeurilor a fost delegat, în conformitate cu prevederile legale, prin Contractul nr. 1094/24.05.2016, Asocierii reprezentate prin Societatea Iridex Group Import Export S.R.L..

Prin adresele 575/26.03.2018 și 608/04.04.2018, Asocierea mai sus menționată solicită modificarea tarifului practicat în zona Centrului Integrat de Management al Deșeurilor Ciocăneşti, motivând solicitarea de existența unui dezechilibru economic financiar major. Mai mult decât atât, operatorul apreciază că, în condițiile în care contractul de delegare nu va fi amendat, nu va mai putea presta serviciul, fiind nevoit să recurgă la rezilierea contractului de delegare precum și, în subsidiar, a solicitării în instanță a unor sume cu titlul de despăgubiri.

Prin solicitările în discuție, operatorul propune următoarele variante de soluționare a problemelor în ceea ce privește modificarea tarifelor pentru eliminarea dezechilibrului contractual, astfel:

1. aplicarea procedurii prevăzută în Ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, lucru care ar conduce la aplicarea unui tarif pentru deșeurile reciclabile de 4.738,71 lei/tonă + TVA (față de 10,01 lei/tonă +TVA - valoare la care s-a câștigat licitația);

2. se propune ca redevența sa fie corelata cu cantitățile preluate, adică sa fie în lei/tona și pentru a se încasa toata redevența prevăzută în contract să se prelungească durata contractului de delegare; această variantă ar duce și la creșterea tarifului pentru depozitare la 102,96 lei/tonă;

3. se propune ca redevența și taxa de administrare sa fie corelate cu cantitățile efectiv preluate și valoarea lor să se obțină din tariful de depozitare. În această situație s-ar practica un tarif pentru depozitare de 125,17 lei/tonă;

4. se propune trecerea în conservare a zonei de reciclare și prelungirea contractului de delegare cu perioada stabilită pentru trecere în conservare;

5. rezilierea contractului.

„Analizând solicitările formulate de această Asociaţie, luând la cunoștință punctul de vedere al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS”, pentru a se asigura atingerea cerinţelor Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, apreciez că este necesară analizarea, dezbaterea și deliberarea prin vot al organului deliberativ al unității administrativ-teritoriale Județul Călărași, în speță Consiliul Județean Călărași, a prezentului proiect de hotărâre, în aşa fel încât reprezentantul Judeţului Călăraşi în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOMANAGEMENT SALUBRIS” să ne reprezinte interesele, prin acordarea unui mandat special, în concordanţă cu votul exprimat de consilierii judeţeni.” se mai arată în Expunerea de motive la respectva Hotărâre.

Prin adresa înregistrată pe 24 aprilie, la Consiliul Judeţean, Iridex Group a propus 3 variante de tarif care au la bază negocierea şi o variantă rezultată din aplicarea mecanică a Ordinului 109 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor. „Varianta din urmă ar conduce la rezultate neaplicabile în realizarea serviciului iar negocierile ar presupune micţorarea redevenţei, variantă care presupune avizul Oficiului Concurenţei, se mai arată în adresa Iridex Group care însemna de fapt o notificare de reziliere a Contractului de delegare a operării Centrului de management integrat al deşeurilor de la Ciocăneşti şi a staţiilor de transfer de la Lehliu Gară, Olteniţa, Călăraşi precum şi transportul deşeurilor de la staţiile de transfer către Centrul de management integrat de la Ciocăneşti, în termen de 30 de zile, adică, până pe 24 mai.

Sursele noastre susţin că până la urmă contractul va fi reziliat ceea ce ar însemna că se vor duce pe apa sâmbetei nu mai puţin de 80 de miliarde de lei vechi reprezentând contravaloarea „asistenţei”, sumă plătită de Consiliul Judeţean în vremea când acesta era condus de actualul senator Răducu Filipescu.