CJ Călăraşi / V. Iliuţă: Directorul SC Ecoaqua are sarcini precise!

iliuta birou

Preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă a pistat pe pagina oficială de facebook a Consiliului Judeţean Călăraşi o declaraţie cu privire la SC Ecoaqua SA precăzând că directorul operatorului regional de apă şi canalizare, Cezar Neagu, va trebui să îndeplinească o serie de indicatori, conform contractului de mandat şi a planului de administrare, ce vor fi monitorizaţi pe parcursul acestui an atât de Adunarea Generală a Acţionarilor cât şi de principalul acţionar al societăţii, CJ Călăraşi. „După nici două luni de zile de la validarea mandatului noului președinte AGA al SC EcoAqua, Eduard Grama, am reuşit să ne atingem câteva dintre obiective, în interesul cetățenilor.

Directorul SC EcoAqua, conform contratului de mandat și planului de administrare, are sarcini precise pentru realizarea unei strategii în ceea ce privește reducerea pierderilor de apă cu 8% pe an, stabilirea unui termen de 3 luni de zile pentru reorganizarea instituției, creșterea fizică a productivității muncii cu 4% pe an.

Acești indicatori vor fi monitorizați permanent de Adunarea Generală a Acționarilor și de către principalul acționar al SC EcoAqua - Consiliul Județean Călărași.” Este mconţinutul declaraţiei postate pe Facebook.