CJ Călăraşi / Stimulente financiare lunare pentru personalul medical şi de specialitate din cadrul SJU Călărași

CJ Călăraşi / Stimulente financiare lunare pentru personalul medical şi de specialitate din cadrul SJU Călărași

“Consiliul Județean Călărași este preocupat de situația existentă în cadrul spitalelor publice din rețeaua sanitară proprie.” susţine preşedintele Vasile Iliuţă care din acest punct de vedere a iniţiat Hotărârea privind stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași ce va fi suspusă votului aleşilor judeţeni, vineri, în şedinţa ordinară de plen.

Potrivit Hotărârii, se are în vedere “acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași în limita unui salariu minim brut garantat în plată, cu încadrarea în sumele prevăzute cu acest titlu în bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, prin decizia Managerului, pe baza propunerilor Comitetului Director, cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie şi cel al reprezentanţilor sindicatelor.” cu condiţia ca “persoanele beneficiare ale prevederilor articolului 1 să semneze în prealabil un angajament conform căruia vor desfășura activitatea, în cadrul SJU Călărași, pentru o perioadă de cel puțin doi ani calculată de la data semnării angajamentului.”

aldis

“Potrivit art. 199 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în limita bugetului aprobat.”.

În legătură cu acest aspect, prin adresa nr. 9501 din 29.05.2019 am informat conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași asupra faptului că, prin bugetul propriu al Judeţului călăraşi, aprobat prin Hotărârea nr. 62/2019 a fost alocată suma de 1.040.000 lei pentru acordarea de stimulente personalului medical în limita unui salariu minim brut garantat în plată.,” se mai arată în Raportul la PH mai sus – menţionat.

 

UPDATE. Hotărârea a trecut vineri de votul consilierilor însă cu două amendamente.

Primul se referă la faptul că “Se aprobă acordarea unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași în limita unui salariu minim brut garantat în plată, cu încadrarea în sumele prevăzute cu acest titlu în bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, pe anul 2019, prin decizia Managerului, pe baza propunerilor Comitetului Director, cu avizul consultativ al Consiliului de Administraţie şi cel al reprezentanţilor sindicatelor” iar cel de-al doilea la eliminarea obligativităţii semnării în prealabil a unui angajament de către persoanele beneficiare pentru o perioadă de cel puţin doi ani.