CJ Călăraşi / Stimulente financiare lunare acordate medicilor din cadrul SJUC

Consilierii judeţeni au validat miercuri în plenul şedinţei ordinare Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 103/2017 pentru stabilirea și acordarea unor stimulente financiare lunare medicilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași.

Astfel s-a modificat Hotărârea nr. 103/2017 în sensul acordării de stimulente financiare pentru medicii angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, medicilor încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor, precum și medicilor angajați cu contracte de muncă pe durată determinată, în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, stabiliți cu avizul conform al Consiliului de Administrație.

După cum se ştie, prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 133/29.06.2017, sfera beneficiarilor Hotărârii nr. 103/31.05.2017 a fost extinsă pentru a putea include și categoria medicilor încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași.

„Având în vedere deficitul de personal cu care se confruntă Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași, precum și încadrările ulterioare efectuate tocmai ca urmare a adoptării Hotărârii nr. 103/31.05.2017, apreciem că solicitarea din cadrul adresei nr. 12879/17.08.2017 va solidifica demersurile Consiliului Județean Călărași de remediere a situației urgente și de extremă dificultate, în privinţa penuriei de medici cu care se confruntă în prezent Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Pompei Samarian” Călărași. Adoptarea măsurilor propuse este necesară având în vedere cerințele învederate de Ordinul ministrului sănătății nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență.” se arată în Expunerea de motive la proiectul de hotărâre mai sus – menţionat.

Plata stimulentelor aferente medicilor încadrați cu contract individual de muncă se va realiza în limita plafonului art. 3 din Hotărârea nr. 103/2017, respectiv 100000 lei/lună. Se estimează că acest plafon de 100.000 lei/lună va finanța plata cheltuielilor aferente unui număr de 28 de medici.

Astfel: două salarii minime brute pe țară (1450 lei x 2) + cheltuieli cu contribuții la Bugetul de Stat (22,5% x 1450lei x 2) x 28 = 99484 lei, rotunjit la 100000 lei/lună.

„În concluzie, apreciem ca fiind necesară şi oportună acordarea unor stimulente financiare lunare pentru atragerea și menținerea medicilor angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată, medicilor încadrați cu contract individual de muncă cu timp parțial pentru efectuarea gărzilor, precum și medicilor angajați cu contracte de muncă pe durată determinată.” se mai arată în cuprinsul Hotărârii.