CJ Călăraşi / Stadiul fazării proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”

În şedinţa ordinară din octombrie, consilierii judeţeni au avut la mapă o Informare privind stadiul fazării Proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Călăraşi”, document realizat de coordonatorul Unităţii de Implementare a Proiectului, Mihai Poteacă, la sfârşitul lunii septembrie 2016. Iată cum stau lucrurile în cazul proiectului mai sus – menţionat.

„În momentul de faţă, cu excepţia închiderii depozitelor neconforme, toate componentele proiectului mai sus menţionat au fost finalizate.

A fost achiziţionat operatorul centrului integrat de management al deşeurilor – Ciocăneşti şi al staţiilor de transfer de la Călăraşi, Olteniţa şi Lehliu Gară, căruia i-au fost predate spre administrare obiectivele menţionate, începând cu 1 septembrie 2016. Operatorul se află în etapa de mobilizare în vederea începerii activităţii. Operatorii zonali de colectare şi transport deşeuri sunt în faza de achiziţie.

În ceea ce priveşte contractul de lucrări „Închiderea depozitelor de deşeuri existente în judeţul Călăraşi”, acesta a întâmpinat întârzieri la achiziţia antreprenorului, generate de contestaţiile repetate ale ofertanţilor şi reluarea procedurii de achiziţie.

La data de 6 noiembrie 2015 a fost semnat contractul de antrepriză pentru închiderea depozitelor de deşeuri existente cu SC Alpenside SRL Bucureşti, cu termen de execuţie, 7 luni, de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor, ordin ce a fost emis la 28 decembrie 2015, cu termen de finalizare – 27 iulie 2016.

Din cauza depunerilor de deşeuri în depozite, în perioada dintre măsurătorile topografice (2009 – 2010) ca au stat la baza proiectării şi sistarea depozitării (iulie 2010 – Fundulea şi Lehliu Gară şi iulie 2012 – Călăraşi şi Olteniţa), cantităţile de deşeuri ce s-au relocat au fost mai mari decât cele prevăzute în proiect, acest fapt conducând la prelungirea termenului de execuţie cu 90 de zile iar termenul de finalizare a contractului ajungând la 27 octombrie 2016.

Întrucât finanţarea lucrărilor realizate în cadrul POR 2007 – 2013 s-a putut realiza până la data de 31 decembrie 2015 (data facturării lucrărilor) pentru finanţarea lucrărilor ce fac obiectul contractului de antrepriză „Închideri depozite deşeuri existente în judeţul Călăraşi”, Consiliul Judeţean Călăraşi a solicitat fazarea proiectului astfel încât lucrările contractului amintit să fie finanţate din programul PIM 2014-2020.

Solicitarea a fost aprobată de AM POS Mediu, comunicarea aprobării fiind făcută cu scrisoarea nr. 38858 din 9 mai 2016, solicitându-se completări la documentaţie. Tot prin această adresă ni s-a adus la cunoştinţă că urmează să încheiem un act adiţional la contractul de finanţare.

Consiliul Judeţean Călăraşi a înaintat documentaţia solicitată la data de 27 mai 2016, aceasta suportând modificări şi completări ulterioare. În momentul de faţă documentaţia a fost verificată şi urmează a ni se comunica data când să fie semnat actul adiţional la contractul de finanţare, probabilitatea fiind cel mult 15 octombrie 2016.

De menţionat că lucrările de execuţie a lucrărilor de închidere a depizitelor existente se execută conform graficului de execuţie actualizat acestea urmând a fi finalizate la termenul stabilit prin actul adiţional la contract, adică 27 octombrie 2016.”