CJ Călărași | Ședință extraordinară, luni 11 ianuarie, ora 12.00

CJ Călărași | Ședință extraordinară, luni 11 ianuarie, ora 12.00

Se convoacă Consiliul Judeţean Călăraşi în şedinţă extraordinară, la data de 11 ianuarie 2021, ora 1200, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Depunerea jurământului de către consilierul județean a cărui mandat a fost validat prin încheierea din 04.12.2020 a Tribunalului Călărași, pronunțată în dosarul nr. 1493/116/2020

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul propriu al Județului Călărași a deficitului secțiunilor de funcționare și de dezvoltare la 31 decembrie 2020, însoțit de referatul de aprobare al Președintelui CJC, nr. 300/07.01.2021 și raportul Direcției Economice nr. 301/07.01.2021

Art. 2 (1) – Ședința extraordinară precizată la art.1 se va desfășura folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.

(2) – Materialele înscrise pe punctul ordinii de zi vor fi transmise consilierilor județeni folosind aplicația de mesagerie WhatsApp.