CJ Călăraşi / Peste 8 milioane de lei vor fi alocaţi spitalelor, în contextul pandemiei de coronavirus

CJ Călăraşi / Peste 8 milioane de lei vor fi alocaţi spitalelor, în contextul pandemiei de coronavirus

Aflaţi totuşi la distanţă, consilierii judeţeni şi-au dat acordul joi ca suma de 8,1 milioane lei din bugetul propriu al Judeţului să fie redrecţionată către spitalele aflate în competenţa Consiliului Judeţean, în contextul pandemiei de coronavirus.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi va primi suma de 6 milioane de lei ce va fi utilizată pentru achiziţionarea de materiale de protecţie pentru cadrele medicale dar şi pentru susţinerea activităţii curente sau achitării unor arierate. De asemenea pentru Spitalul de Pneumoftiziologie va fi alocată suma de 600 de mii de lei necesară tot pentru achiziţionarea materialelor şi echipamentelor de protecţie a personalului medical. Diferenţa de 1,5 milioane lei va reprezenta un fond de rezervă în vederea alocării unui ajutor de maximă dificultate Primăriei municipiului Olteniţa pentru asigurarea măsurilor de amenjare şi dotare cu materiale şi echipament de protecţie pentru Spitalul Municipal din localitate.

Suma de 8,1 milioane lei va fi acoperită prin reducerea sumelor alocate obiectivelor de investiţii preconizate a se realiza în acest an, în cuantum de 6.650.000 lei, a cotizaţiei CJ Călăraşi către AFC Dunărea Călăraşi cu 1 milion de lei respectiv dimnuarea subvenţiilor acordate Centrului Judeţean de Creaţie şi Cultură cu 450 de mii de lei, aferente programului de acţiuni culturale pe anul în curs.

Iată mai jos toate amendamentele formulate de iniţiatorul Hotărâri privind rectificarea bugetului propriu al judeţului Călăraşi pe anul 2020, preşedintele Vasile Iliuţă şi adoptate în unanimitate de consilierii judeţeni

„La scest proiect de hotărâre, iniţiatorul formulează următoarele amendamente:

Se introduce art. 2 cu următorul cuprins:

Se aprobă utlizarea din excedentul bugetar al Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraşi, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2019 / 2020 a sumei de 500 de mii de lei având ca destinaţie finanţarea cheltuielilor de funcţionare cuprinse în bugetul acestei instituţii.

Articolul 2 va deveni articolul 3.

Se va aproba introducerea listei de dotări a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi privind dotarea cu echipamente medicale pentru situaţii de urgenţă, listă ce va fi finanţată din subvenţii de la bugetul Ministerului Sănătăţii, cu 90% din valoarea echipoamentelor, respectiv cu 10%, finanţare din bugetul Judeţului Călăraşi conform anexei ataşate. Valoarea cofinanţării ce va fi cuprinsă în bugetul propriu este de 375 de mii de lei şi va fi asigurată prin diminuarea sumelor prevăzute în bugetul la obiectivul de investiţii Centru Socio – Cultural, fost Palat Administrativ PT+DE ŞI Execuţie lucrări.

Se aprobă introducerea listei de dotări a DGASPC Călăraşi în sumă de 125 de mii de lei, reprezentând dotare cu centrală termică şi maşini de spălat, conform listei de dotări ataşate. Suma va fi asigurată prin diminuarea sumelor prevăzute în buget la obiectivul de investiţii Centru Socio – Cultural, fost Palat Administrativ PT+DE ŞI Execuţie lucrări.

Se aprobă majorarea bugetului propriu cu suma de 347 de mii de lei reprezentând subvenţii de la bugetul de stat, în cadrul PNDL pentru finanţarea lucrărilor de investiţii la DJ 401 C.

În vederea susţinerii măsurilor privind organizarea şi echiparea spitalelor aflate în competenţa Consiliului Judeţean, în situaţia de urgenţă existentă, supunem aprobării şi următorul amendament, respectiv:

Mobilizarea creditelor bugetare în valoare de 8,1 milioane lei în vederea alocării lor către spitale astfel:

  1. Diminuarea cheltuielilor investiţiilor finanţate din bugetul propriu pentru anul 2020 cu suma de 6,65 milioane lei, conform Anexei cu lista de investiţii.
  2. Diminuarea cheltuielilor la cap. 67.02 Cultură – sport, respectiv a cheltuielilor privind cotizaţia către AFC Dunărea 2005 Călăraşi cu suma de 1 milion de lei
  3. Diminuarea subvenţiilor pentru funcţionarea CJCC Călăraşi, respectiv din programul de acţiuni culturale cu suma de 450 de mii de lei.

Alocarea sumei de 8,1 milioane lei către:

  1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi cu suma de 6 milioane lei din care 2 milioane pentru asigurarea cheltuielilor curente necesare dotării cu materiale şi echipamente de protecţie precum şi achitarea unor arierate şi 4 milioane de lei pentru dotarea cu echipamente medicale de natura investiţiilor necesare de urgenţă pentru asistenţa medicală a pacienţilor ce vor fi trataţi. E vorba de pacienţii infectaţi cu COVID – 19.
  2. Spitalul de Pneumoftiziologie cu suma de 600 de mii de lei pentru achiţionarea materialelor şi echipamentelor de protecţie a personalului medical
  3. Crearea fondului de rezervă bugetară în valoare de 1,5 milioane lei în vederea alocării unui ajutor de maximă dificultate Primăriei Olteniţa pentru asigurarea măsurilor de amenajare şi dotare cu materiale şi echipament de protecţie şi medicale pentru Spitalul Municipal Olteniţa ca spital – suport pentru tratarea pacienţilor cu COVID – 19.”