CJ Călăraşi / Noi obiective de investiţii finanţate din excedentul bugetar

Excedentul bugetului propriu al Judeţului Călăraşi rezultat la incheierea exerciţiului bugetar 2016 se ridică la valoarea de 30.290 mii lei, din care la această dată s-a utilizat suma de 26.701 mii lei pentru finanţarea programului de investiţii pe anul 2017.

În şedinţa de plen din 30 august, consilierii judeţeni au aprobat, printre altele şi

Hotărârea pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 65/2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016, in exercitiul bugetar 2017.

Astfel, noi obiective de investiţii vor fi finanţate din excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut după cum urmează:

1. La poziția ”Dezvoltare Zonei Turistice Braţul Borcea - Călăraşi - Faza Revizuire Studiu de fezabilitate, inclusiv documentații avize, taxe”, se propune modificarea denumirii obiectivului de investiții în ”Îmbunătățirea navigabilității pe brațul Borcea în regiunea transfrontalieră Călărași - Silistra, întocmire faza Studiu de fezabilitate, inclusiv traducere în limba engleză, taxe, avize”, menținându-se alocarea inițială de 100 mii lei. Această modificare a fost solicitată prin Nota de fundamentare nr. 13154/22.08.2017, transmisă de Direcția Dezvoltare Regională și Relații Externe și are în vedere faptul că proiectul ”Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași – Silistra”, a fost evaluat și aprobat în etapa I ca idee de proiect, în cadrul Programului INTERREG V România, trecând în etapa 2, unde este necesară completarea cu documentația tehnico-economică - faza SF.

2. Se înființează poziția “Reabilitarea şi modernizarea clădirii Muzeului Dunării de Jos – faza revizuire Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții, inclusiv traducere în limba engleză, taxe, avize ”, pentru care se alocă suma de 24 mii lei.

În momentul de față există un Studiu de fezabilitate, realizat în septembrie 2015 şi intitulat „Reabilitare, modernizare şi extindere clădire Muzeul Dunării de Jos”, care necesită revizuire pentru partea de reabilitare şi modernizare a corpurilor existente, renunțându-se la extinderea clădirii.

3. Se înființează poziția “Modernizarea dispeceratului comun ISU – SAJ – faza revizuire Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții, inclusiv traducere în limba engleză, taxe, avize”, pentru care se alocă suma de 20 mii lei. În momentul de față există o Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenții, realizată în anul 2015, intitulată „Extinderea, modernizarea şi dotarea cu tehnică de calcul, sisteme alarmare şi comunicații a dispeceratului comun ISU – SAJ şi dotarea bazelor operaționale pentru situații de urgenţă cu tehnică de intervenție”, care necesită revizuire pentru componenta reabilitare clădire dispecerat ISU.

4. Se înființează poziția „Dezvoltarea brațului Borcea – port turistic de agrement – faza Studiu de fezabilitate, inclusiv taxe, avize”, pentru care se propune alocarea sumei de 120 mii lei.

5. Se înființează poziția „Centru multifuncțional cultural – faza Studiu de fezabilitate, inclusiv taxe, avize”, pentru care se propune alocarea sumei de 108 mii lei.

6. La poziția ”Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402) km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - Execuție lucrări”, se propune completarea denumirii obiectivului după cum urmează: ”Modernizarea, reabilitarea drumurilor județene DJ 401C tronson (DJ 301) Cucuieți - Progresu - Sohatu - Intersecție (DJ 412), KM 21+500 – KM 11+623 și DJ 412 tronson Sohatu - (DJ 402) km 61+780 la km 55+535, L= 16,122 km - Execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale”. Aceasta este necesară întrucât în urma finalizării procedurii de achiziție a contractului de lucrări, se va demara achiziția de asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor precum și achitarea taxelor și cotelor legale pe parcursul execuției lucrărilor. Obiectivul beneficiază de finanțare pe PNDL, cheltuielile de asistență tehnică, taxele și cotele legale fiind suportate ca și cofinanțare de C.J. Călărași.

7. Se renunță la poziția „Studiu - audit pentru siguranța circulației DJ 402 + DJ 302 – etapa 2 - faza PT (pentru proiect “Modernizarea şi reabilitarea drumurilor județene DJ 402 tronson DN 4 – Curcani – Măriuța - limită județ Ialomița, km 0+000 – km 53+700 şi DJ 302 tronson DN3 – Belciugatele – Măriuța - limită județ Ialomița, km. 0+000 - km 15+365”)”, pentru care era alocată suma de 286 mii lei.

8. Se înființează poziția ”Modernizarea şi reabilitarea drumului județean DJ 306 tronson Cuza-Vodă (DN 3) – Socoalele – limita județ Ialomița, km 0+000 – km 36+000, faza - revizuire Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenții, inclusiv taxe, avize” pentru care se propune alocarea sumei de 24 mii lei.