CJ Călăraşi / Lista de investiţii finanţată din excedentul bugetar suferă noi modificări

Luni la prânz va avea loc şedinţa ordinară de plen a Consiliului Judeţean, pe ordinea de zi aflându-se şi Hotărârea pentru modificarea si completarea Hotararii nr.24/2016 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2015, în exercitiul bugetar 2016.

Iniţierea Hotărârii de către preşedinte Vasile Iliuţă este necesară întrucât lista de investiţii finanţată din excedentul bugetar suferă câteva modificări. Termenul limită până la care se pot aduce modificări la programul de dezvoltare pe 2016 este 31 octombrie. Excedentul bugetului propriu al Judetului Calarasi rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2015 se ridica la valoarea de 32.538 mii lei, din care pana la aceasta data fiind aprobata utilizarea a 32.387,85 mii lei.

Iată modificările propuse potrivit Expunerii de Motive la proiectul de hotărâre

La capitolul 51.02 – Autorități publice

A - Obiective de investiții în continuare

La poziția ”Semnale intrare Jud. Călărași - Execuție lucrări C+M, taxe avize, comisioane si asistenta proiectant, obținere teren, inclusiv diverse si neprevăzute (8 buc tip Totem la: Lehliu Gara, Chiciu, Fundeni, Borcea, Belciugatele, Dragalina, Frumușani si 1 buc tip Portal la Căscioarele)”, se propune diminuarea sumei de 470.000 lei cu suma 370.000 lei, rezultând suma de 100.000 lei pentru 3 locații. Aceasta este necesară întrucât au fost obținute autorizațiile și a fost finalizată procedura de achiziție a contractului de lucrări doar pentru 3 locații (Lehliu, Fundeni și Frumușani). Pentru celelalte locații, situațiile terenurilor nu sunt lămurite și nu se poate obține momentan autorizația de construire.

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Reabilitare, modernizare clădire patrimoniu, str. București nr. 102 (actual sediu Bibliotecă) - Faza DALI, expertize, studii, taxe , avize”, se propune renunțarea la suma de 42.000 lei. Aceasta este necesară întrucât la apariția ghidului de finanțare s-a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile pentru finanțarea nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Reparații capitale

La poziția ”RK - luminator sediu Consiliul Județean Călărași - execuție lucrări, inclusiv asistenta tehnica”, se propune diminuarea sumei de 408.000 lei, cu suma de 19.000 lei, rezultând suma de 389.000 lei. Aceasta este necesară întrucât lucrările au fost finalizate, rezultând economii.

La capitolul 66.02 – Sănătate

A - Obiective de investiții în continuare

La poziția ”Modernizare, reabilitare etaj 4, Bloc operator, corp A - Spitalul Județean de Urgență Călărași, Execuție lucrări C+M si dotări (inclusiv asistenta tehnica, comisioane)”, se propune suplimentarea sumei de 2.862.000 lei cu suma de 250.000 lei, rezultând suma de 3.112.000 lei. Aceasta este necesară întrucât prin graficul de execuție prezentat de constructor a rezultat necesitatea suplimentării sumei programate pentru anul 2016.

La poziția ”Reabilitare stație de epurare - execuție lucrări , asistenta tehnică, taxe, comisioane”, se propune diminuarea sumei de 428.000 lei, cu suma de 53.000 lei, rezultând suma de 375.000 lei . Aceasta este necesară întrucât lucrările au fost finalizate, rezultând economii.

B - Obiective de investiții noi

La poziția ”Instalație gaze medicinale (oxigen, aer comprimat si vacuum) corp A, Spitalul Județean de Urgență Călărași, Proiect Tehnic, execuție lucrări, asistenta tehnica, taxe”, se propune diminuarea sumei de 813.000 lei, cu suma de 663.000 lei, rezultând suma de 150.000 lei . Aceasta este necesară întrucât licitația pentru acest obiectiv este în derulare, urmând ca după încheierea contractului să demareze execuția Proiectului Tehnic si apoi a lucrărilor, nefiind necesară toată suma până la sfârșitul anului.

La poziția ”Modernizare sistem de alimentare cu energie termica - Varianta clasică + cogenerare - Spitalul Județean de Urgență Călărași, Proiect Tehnic, Execuție Lucrări, asistenta tehnica, comisioane, taxe, avize”, se propune diminuarea sumei de 170.000 lei cu suma 100.000 lei, rezultând suma 70.000 lei. Aceasta este necesară întrucât până la aceasta dată nu a fost lansat ghidul de finanțare și pe cale de consecință până la sfârșitul anului, în eventualitatea lansării ghidului și evaluării cererii de finanțare se va putea demara doar proiectul tehnic.

La poziția ”Amenajare rampă gunoi la Spitalul Județean de Urgență Călărași - SF, PT+DE, DTAC + Execuție lucrări, asistenta tehnica, inclusiv taxe, avize, comisioane”, se propune suplimentarea sumei de 50.000 lei, cu suma de 60.000 lei, rezultând suma de 110.000 lei. Aceasta este necesară întrucât în urma realizării Studiului de fezabilitate, au rezultat costurile finale pentru aceasta investiție, în toate fazele ei – proiectare și execuție, inclusiv taxe, avize, comisioane, asistență tehnică.

La poziția ”Reamenajare arhiva Spitalul de Psihiatrie Sapunari - DALI, PT+DE, DTAC + execuție lucrări, taxe, avize, comisioane”, se propune renunțarea la suma de 35.000 lei. Aceasta este necesară întrucât, conform adresei nr. 4884/20.10.2016 de la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, se reanalizează sistematizarea de ansamblu a incintei spitalului, renunțându-se la înființarea arhivei în locația respectivă, urmând a se încadra în alte spații care urmează a fi stabilite.

La poziția ”Staţie de tratare apa la Spitalul de Psihiatrie Sapunari SF, PT+DE, DTAC + Execuție lucrări, taxe, avize, comisioane”, se propune renunțarea la suma de 100.000 lei. Aceasta este necesară întrucât, conform adresei nr. 4884/20.10.2016 de la Spitalul de Psihiatrie Săpunari, conform ultimelor modificări din 7 octombrie 2016, aduse Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare,   nu mai este necesară înființarea stației de tratare apă. Spitalul este alimentat din rețeaua comunală și are la dispoziție un rezervor de apă ca sursă de rezerva în caz de necesitate.

C - Alte cheltuieli de investiții

Se înființează poziția ”Reabilitare rețele exterioare de apă și canalizare la Spitalul de Psihiatrie Săpunari – faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții, inclusiv taxe, avize”, pentru care se alocă suma de 30.000 lei. Aceasta este necesară întrucât, rețele de apă și canalizare din incinta Spitalului au un grad ridicat de deteriorare, fiind necesară înlocuirea lor, astfel încât să respecte normele sanitare în vigoare .

Reparații capitale

La poziția ”RK - Reabilitare pardoseli interioare – Spitalul de Psihiatrie Săpunari”, se propune diminuarea sumei de 320.000 lei cu suma de 16.000 lei, rezultând suma de 304.000 lei. Aceasta este necesară întrucât în urma finalizării procedurii de achiziție au rezultat economii.

La capitolul 70.02 – Dezvoltare publică

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Studiu de fezabilitate - locuințe pentru specialiști , in zona fosta UM, str. Independentei, inclusiv taxe, avize”, se propune renunțarea la suma de 70.000 lei. Aceasta este necesară întrucât, conform art. 21 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, studiile de fezabilitate pentru realizarea de construcții locuințe pentru tineri, specialiști din sănătate, destinate închirierii, sunt achiziționate de ANL, finanțarea acestora fiind asigurată din alocații de la bugetul de stat, prevăzute cu această destinație prin grija Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, aprobat în condițiile legii.

În acest sens, a fost deja semnat contractul de dare în administrare a terenului, pe perioada de derulare a investiției, cu Agenția Națională pentru Locuințe, în sarcina Consiliului Județean Călărași rămânând doar realizarea infrastructurii tehnico – edilitare.

La capitolul 84.02 – Transporturi

C - Alte cheltuieli de investiții

La poziția ”Studiu – audit pentru siguranța circulației DJ 306”, se propune renunțarea la suma de 41.000 lei, întrucât ghidul de finanțare pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunării nu a fost publicat până la această dată.

Dotări C.J. Călărași:

La poziția ”Laptopuri cu windows inclus”, se propune suplimentarea cantității cu 1 buc., cu alocarea suplimentară a sumei de 5.000 lei la suma de 56.000 lei,   rezultând suma de 61.000 lei. Laptopul este necesar pentru buna desfășurare a activității domnului Director executiv adjunct al Direcției Tehnice.

La poziția ”Licență office”, se propune suplimentarea cantității cu 1 buc. cu alocarea suplimentară a sumei de 1.400 lei la suma de 46.000 lei,   rezultând suma de 47.400 lei. Aceasta este necesară pentru asigurarea licenței office pentru laptopul propus la poziția anterioară.

Transferuri de capital la S.J.U. Călărași

A– Investiții în continuare

La poziția ”Extindere UPU - acces ambulanta, execuție lucrări, asistenta tehnica, comisioane, taxe, avize”, se propune diminuarea sumei de 930.000 lei cu suma de 264.000 lei, rezultând suma de 666.000 lei. Aceasta este necesară întrucât în urma finalizării lucrărilor de execuție au fost realizate.

De asemenea propun introducerea in lista de investitii a documentatiilor de demolare a anumitor constructii aflate in curtea fostei unitati militare din strada Independentei nr.5 municipiul Calarasi, precum si achizitionarea a doua apartamente, unul cu doua camere iar celalalt cu trei camere cu destinatia locuinta de serviciu.