CJ Călăraşi / Iliuţă: Se impune înfiinţarea „Şcolii de învăţământ special în regim externat”

iliuta augustLiderul Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, a înaintat spre validare consilierilor judeţeni, miercuri, 12 octombrie, în cadrul unei şedinţe extraordinare Hotărârea privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al Municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.

Astfel s-a aprobat solicitarea de transmitere a imobilului „Şcoala nr. 4”, situat în Municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 72, din domeniul public al Municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea înfiinţării „Şcolii de învăţământ special în regim externat”.

Potrivit Expunerii de motive la respectivul proiect de hotărâre „Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, prin adresa nr. 3786 / 6.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 14209 din aceeaşi dată, solicită instituţiei noastre demararea procedurilor legale pentru obţinerea dreptului de proprietate publică al Judeţului Călăraşi asupra imobilului „Şcoala nr. 4”, situat în Municipiul Călăraşi, str. Bucureşti, nr. 72, imobil aflat în domeniul public al Municipiului Călăraşi, în vederea înfiinţării „Şcolii de învăţământ special în regim externat”.

În acest imobil funcţionează în prezent Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi, instituţie finanţată din bugetul propriu al Judeţului Călăraşi, precum şi clase de elevi cu cerinţe educaţionale speciale, elevi ale căror drepturi legale sunt asigurate din acelaşi buget.

În scopul obţinerii dreptului de proprietate publică al Judeţului Călăraşi asupra imobilului am iniţiat prezentul proiect de hotărâre care, în cazul adoptării, va sta la baza unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Călăraşi privind transferul dreptului de proprietate.

Solicitarea dreptului de proprietate se întemeiază pe prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 care stipulează: „Terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ special de stat şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională fac parte din domeniul public judeţean (…) şi sunt în administrarea consiliului judeţean.”.

Aceeaşi lege precizează: „Evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională.”, iar „Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului”.

Iliuţă consideră astfel că „se impune înfiinţarea „Şcolii de învăţământ special în regim externat”, instituţie de învăţământ care lipseşte, aşa cum afirmă conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, prin adresa nr. 3786 din 06.10.2016, numai din sistemul de învăţământ de la nivelul judeţului nostru”