CJ Călăraşi / Execuţia bugetului propriu al Judeţului la finele primului trimestru

Pe primele 3 luni ale anului, veniturile Consiliului Judeţean s-au cifrat la 53.198.225 lei în vreme ce cheltuielile au fost de 45.235.344 lei. Rezultă un excedent bugetar de circa 8 milioane de lei.

Pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Călăraşi din luna aprilie s-a aflat şi Hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la 31 martie 2018.

Astfel, totalul veniturilor aferente Secţiunii de funcâionare încasate până la data de 31 martie 2018 se ridică la valoarea de 51.987.067 lei în timp ce încasările Secţiunii de dezvoltare se situau la 1.211.157 lei, rezultând, prin urmare un total de 53.198.225 lei. Veniturile prognozate pe cele două secşiuni ale bugetului propriu al Judeţului Călăraşi la finele trimestrului I au fost de 61.337.000 lei rezultând un grad de realizare de 86,73%.

Tot pentru aceeaşi perioadă, plăţile efectuate din Secţiunea de funcţionare se ridicau la 44.940.792 lei iatr totalul plăţilor pe Secţiunea de dezvoltare a fost de 294.552 lei. Rezultă aşadar un grad de realizare a cheltuielilor în procent de 73,74%.

La 31 martie execuţia bugetară relevă un excedent de 7.962.881 lei

 

Venituri / Încasări la 31 martie 2018: 53.198.225 lei  (Prevederi cumulate trim. I – 61.337.000 lei)

Cote defalcate din impozitul pe venit – 9.526.458 lei (prevederi 6.256.000 lei)

Diverse venituri – 272.987 lei (prevederi 1.085.000 lei)

Sume defalcate din TVA – 21.332.000 lei (prevederi 21.332.000 lei)

Sume din excedent bugetar local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare – 1.205.000 lei (prevederi 10.904.000 lei)

Subvenţii – 20.858.049 lei (prevederi 21.760.000 lei)

Sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate – 3730 lei (prevederi 0 lei)

 

Cheltuieli / Plăţi efectuate până la 31 martie 2018: 45.235.344 lei (Prevederi cumulate trim. I – 61.337.000 lei)

Aparat propriu – 4.935.611 lei ((prevederi 9.291.000 lei)

Alte servicii publice generale – 586.185 lei (prevederi 850.000 lei)

Datoria piblică – dobânzi – 275.711 lei (prevederi 325.000 lei)

Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei – Centre de zi – 150.000 lei (prevederi 200.000 lei)

Centru Militar Judeţean – 88.592 lei (prevederi 162.000 lei)

Ordine şi siguranţă naţională – 4.614 lei (prevederi 6.000 lei)

Învăţământ – 1.291.706 lei (prevederi 1.492.000 lei)

Sănătate – 192.571 lei (prevederi 792.000)

Cultură şi religie – 3.691.516 lei (prevederi 7.780.000 lei)

Asistenţă socială – 32.266.377 lei (prevederi 35.213.000 lei)

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – 0 lei (prevederi 894.000 lei)

Drumuri şi poduri – 1.240.461 lei (prevederi 3.811.000 lei)

Alte acţiuni economice – 512.000 lei (prevederi 521.000 lei)