CJ Călăraşi estimează investiţii de 15 milioane lei, susţinute din excedentul bugetar

Pentru anul 2018, Consiliul Judeţean a iniţiat un program de investiţii ce va fi finanţat din excedentul bugetar înregistrat la finele anului trecut, în cuantum de 14.988.000 lei.

Printre obiectivele avute în vedere se numără şi modernizarea Bazei sportive Dunărea pentru care se va aloca suma de 2 milioane de lei, achiziţionarea a 10 apartamente cu destinaţie locuinţe de serviciu, suma alocată fiind de 1.500.000 lei.

La capitolul Sănătate este prevăzută suma de 3.933.000 lei (26,2%). Pentru dotarea spitalelor aflate în subordinea CJ se va aloca suma de 3.424.000 lei din care 2.557.000 lei pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi.

Tot în acest an, Consiliul Judeţean intenţionează să achiziţioneze şi drumul de acces aflat în incinta Siderca, evaluat la 250.000 lei.

Suma totală pentru cofinanţarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a unor drumuri judeţene în cadrul PNDL 2 este de 441.000 lei.

În 2018, CJ a prevăzut şi suma de 616.000 lei pentru cofinanţarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă. Pentru elaborarea documentaţiei pentru SF şi DALI, suma prevăzută este de 895.000 lei.

Proiectul de buget pe anul 2018 va fi supus votului consilierilor judeţeni în cadrul unei şedinţe extraordinare, programate cel mai probabil pe 16 februarie.

Programul de investiţii pe anul 2018 finanţat din excedentul bugetar existent la 31 decembrie 2017

Cap. 51.02 Autorităţi publice – 4.715.000 lei

Investiţii în continuare – 540.000 lei

  1. Pichet de pompieri vFundulea: execuţie lucrări C+M, asistenţă tehnică, taxe, avize, comisioane – 285.000 lei
  2. Semnale intrare în judeţul Călăraşi – Execuţie lucrări C+M, taxe, avize, comisioane şi asistenţă tehnică, obţinere teren, diverse (5 bucăţi tip Totem la Chiciu, Borcea (2), Belciugatele, Dragalina) – 200.000 lei

Investiţii noi – 609.000 lei

PT+execuţie lucrări locuinţe ANL pentru specialişti, str. Independenţei – 609.000 lei

Alte cheltuieli de investiţii – 3.566.000 lei

  1. Dezvoltare turistică a braţului Borcea Călăraşi – port turistic de agrement – 50.000 lei
  2. Achiziţionare apartamente cu 2 şi 3 camere cu destinaţie locuinţă serviciu – 10 bucăţi – 1.500.000 lei
  3. Documentaţie cadastrală la terenuri, clădiri şi drumuri judeţene – 250.000 lei
  4. Documentaţie Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ), documentaţie, avize, taxe – 320.000 lei
  5. Reabilitare, modernizare clădire sediu CJC – 70.000 lei
  6. Cotizaţii ADI – 792.000 lei

Cap. 54.02 Alte servicii publice judeţene – 1.000 lei

Cap. 60.02 Apărare naţională – 22.000 lei

Cap. 65.02 Învăţământ – 4.000 lei

Cap. 66.02 Sănătate – 3.933.000 lei

Investiţii în continuare – 54.000 lei

Investiţii noi – 300.000 lei

-          Modernizare, reabilitare et. 3 – Corp A – SJU Călăraşi PT+DE+execuţie lucrări – 125.000 lei

-          Extindere Corp B – spaţiu comercial – SJU Călăraşi, taxe, avize – PT+DE – execuţie lucrări – 125.000 lei

Alte cheltuieli deinvestiţii – 3.579.000 lei

Transferuri pentru investiţii – 3.424.000 lei

-          Dotări Spital TBC (cofinanţare) – 54.000 lei

-          Dotări Spital Săpunari (cofin) – 103.000 lei

-          Dotări SJU (cofin.) – 314.000 lei

-          Dotări SJU – 2.557.000 lei

-          Dotări Spital Pneumoftiziologie – 288.000 lei

-          Dotări Spital de Psihiatrie Săpunari – 108.000 lei

Cap. 67.02 Cultură – 3.613.000 lei

Alte cheltuieli de investiţii – 3.613.000 lei

-          Modernizare bază sportivă – 2.000.000 lei

-          Transferuri pentru investiţii – 1.463.000 lei (Dotări independente – Centrul de Cultură şi Creaţie – 1.448.000 lei)

Cap. 68.02 Asistenţă socială – 352.000 lei

Investiţii noi – 150.000 lei

Reabilitare şi extindere clădiri pentru Centrul de Asistenţă Medico – Socială (la fosta UM str. Independenţei) PT, DE, DTAC – execuţie lucrări – 150.000 lei

Alte cheltuieli de investiţii – 202.000 lei

Cap. 84.02 Transporturi – 830.000 lei

Investiţii noi – 441.000 lei

-          Modernizare şi reabilitare DJ 211D tronson DN21 – Liberrtatea – DN3B (cofin. PNDL2) – 50.000 lei

-          Modernizare şi reabilitare DJ 401C tronson DJ301 Cucuieţi – Progresu – Sohatu – Intersecţie DJ 412 şi DJ 412 tronson Sohatu – DJ402 (cofin. PNDL2) – 127.000 lei

-          Modernizare şi reabilitare DJ 403 de la DN31 – Luica – DN4 – Şoldanu – Radovanu (cofin. PNDL 2) – 100.000 lei

-          Modernizare şi reabilitare DJ 411 – Chirnogi – Radovanu – Crivăţ limita judeţului (Hotarele) – 164.000 lei

Alte cheltuieli de investiţii – 389.000 lei

-          Modernizare şi reabilitare DJ 306 tronson Cuza Vodă  (DN3) – Socoalele – Limita jud. Ialomiţa – 24.000 lei

-          Achiziţionare drum incinta Siderca – 250.000 lei

-          Achiziţionare drum incintă Siderca – 115.000 lei

Cap. 87.02 Alte acţiuni economice – 7.000 lei

Elaborare documentaţie SF şi DALI – 895.000 lei

Cofinanţare proiecte cu finanţare externă nerambursabilă – 616.000 lei

TOTAL GENERAL – 14.988.000 lei