CJ Călăraşi / Două milioane de lei, sumă aprobată pentru finanţarea activităţilor nonprofit de interes public

Pentru partea a doua a anului, Consiliul Judeţean are la dispoziţie un buget total de 2 milioane de lei (20 de miliarde de lei vechi) pentru finanţarea activităţilor nonprofit de interes public, potrivit prevederilor Legii 350 / 2005.

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile, de către Consiliul Județean Călărași, pentru activități nonprofit de interes public județean, pe anul 2017, iniţiat de preşedintele Vasile Iliuţă, a fost aprobat miercuri în plen unei şedinţe ordinare de către consilierii judeţeni

Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

• Cultură şi învăţământ

- muzică; cultură scrisă; arte vizuale, plastice şi ale spectacolului; teatru; creare de evenimente; alte activităţi culturale (promovarea imaginii judeţului Călărași şi a vieţii culturale a comunităţilor din judeţul Călărași); învăţământ (organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale etc); activităţi educative cu tematică de mediu;

• Activităţi sportive şi de tineret:

- Sportul de performanţă (divizie superioară, divizie medie, divizie inferioară, sport individual) - valorificarea aptitudinilor individuale şi de echipă în cadrul competiţiilor pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obţinerea victoriei, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive. Obiective: dezvoltarea activităţii sportive pe plan local, naţional sau internaţional, după caz;

- Sportul pentru toți - organizarea de consfătuiri, schimburi de experienţă, gale şi manifestări; practicarea sportului pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului şi societăţii; participarea la tabere de pregătire, susţinerea prin participarea la competiţiile judeţene, naţionale şi/sau internţionale pentru dezvoltarea spiritului competiţional, atragerea cât mai multor tineri către mişcare, dezvoltarea comportamentală care favorizează orientarea către performanţa cotidiană şi dezvoltare durabilă. Obiective: atragerea populaţiei de toate vârstele în activităţi pentru sănătate şi recreere.

• Proiecte sociale

- asistenţă socială/socio-medicală, îngrijire şi recuperare în centre specializate şi/sau la domiciliul beneficiarilor; cantine de ajutor social, servicii integrate de informare, conştientizare, orientare, mediere, consiliere şi îndrumare; dezvoltarea de servicii şi facilităţi afterschool în mediul rural pentru elevii defavorizaţi social; conştientizarea şi responsabilizarea membrilor societăţii civile în raport cu diferite situaţii de risc, integrare şi reintegrare, pregătire şi reinserţie pe piaţa forţei de muncă; centre de zi; alte tipuri de activităţi sociale cu impact semnificativ demonstrabil.

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare:

Grantul disponibil pentru această licitaţie, de 2.000 mii lei (20 de miliarde de lei vechi) este defalcat astfel:

- cultură şi învăţământ: 100 mii lei;

- activităţi sportive şi de tineret: 1800 mii lei;

- asistenţă socială: 100 mii lei.

Valorile finanţărilor care se acordă pentru un proiect sunt cuprinse între sumele de 10 mii lei şi 900 mii lei, în funcţie de domeniul pentru care se aplică, conform ghidurilor solicitantului.

Grantul maxim acordat prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect.