CJ Călăraşi / Cum arată reorganizarea iniţiată de noul preşedinte, Vasile Iliuţă

Imediat după preluarea mandatului de preşedinte, Vasile Iliuţă a anunţat că va proceda la reorganizarea Consiliului Judeţean, obiectiv care s-a realizat marţi odată cu validarea Hotărârii privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi.

Iată cum arată acest proces de reorganizare

Se aprobă desfiinţarea Direcţiei Management Proiecte, care avea in subordine o funcţie publică de conducere de director executiv, o funcţie publică specifică de manager public, 4 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, 2 funcţii publice de execuţie de referent de specialitate, clasa a II - a, gradul profesional superior, o funcţie contractuală de conducere de şef serviciu, 6 funcţii contractuale de consilier IA şi o funcţie contractuală de consilier II, pe durată nedeterminată şi 10 funcţii contractuale de consilier IA pe durată determinată.

Se aprobă reorganizarea Direcției Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, urmând a avea următoarea structură cu un număr total de 28 de posturi:

A) o funcţie publică de conducere de director executiv şi două funcţii publice de conducere vacante de director executiv adjunct;

B) Compartimentul Managementul Proiectelor cu următoarele funcţii publice şi contractuale:

a) 4 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

b) 4 funcţii contractuale de consilier IA.

C) Compartimentul Dezvoltare Regională, Relaţii Externe şi Promovarea Turismului cu urmatoarele functii publice:

a) 8 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

b) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal

D) o funcţie publică specifică de manager public, gradul profesional principal;

E) Compartimentul Strategii, Programe cu următoarele funcţii publice:

a) 2 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

b) 3 funcţii publice de execuţie de referent de specialitate, clasa a II - a, gradul profesional superior.

F) Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice cu 2 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior.

Se aprobă modificarea calităţii următoarelor posturi contractuale, care, prin fișa postului desfășoară activităţi ce implică exercitarea prerogativelor de putere publică:

a) postul de consilier, gradul II, într-o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Buget şi Urmărire Venituri al Direcţiei Economice, postul fiind ocupat;

b) postul de referent de specialitate, gradul III, într-o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Serviciului Buget şi Urmărire Venituri al Direcţiei Economice, postul fiind ocupat;

Se aprobă mutarea definitivă a funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, ocupat de doamna Neagu Alina, cu repartizarea postului în cadrul Compartimentului Financiar - Contabil, Serviciul Financiar - Contabil şi Gestiune Patrimoniu, al Direcţiei Economice, cu acordul funcţionarului public.

Se aprobă transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa a III – a, gradul profesional superior, din cadrul Serviciului Buget şi Urmărire Venituri al Direcţiei Economice, în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent.

Se aprobă transformarea, în urma promovării într–o funcţie pentru care este prevăzut nivel de studii superior, a funcţiei contractuale de execuţie de referent treapta II, în funcţia contractuală de execuţie de consilier, gradul II, în cadrul Compartimentului Circulaţia şi Păstrarea Documentelor al Serviciului Juridic şi Cancelarie Consiliu al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

Se aprobă reorganizarea Direcţiei Economice, urmând a avea următoarea structură cu un număr total de 28 de posturi:

A) se reorganizează Serviciul Financiar-Contabil și Gestiune Patrimoniu, care avea în subordine Biroul Patrimoniu și se va redenumi Serviciul Financiar-Contabil și Gestiune.

B) Biroul Patrimoniu se reorganizează la nivel de Compartiment Patrimoniu și va trece in subordinea directă a directorului Direcţiei Economice cu următoarea structură:

a) o funcţie publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional debutant;

b) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

c) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

d) o funcţie publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior, funcţie înființată.

C) Serviciul Financiar Contabil şi Gestiune care are in subordine:

C1) Compartimentul Control Intern de Gestiune cu:

a) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

b) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

C2) Compartimentul Financiar–Contabil, cu:

a) 2 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

b) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

c) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant;

d) 3 funcţii publice de execuţie de referent, clasa III, gradul profesional superior;

C3) Compartimentul Gestiune Fonduri Europene, cu:

a) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

b) 2 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional   superior.

Se aprobă mutarea Serviciului Administrativ din subordinea Direcţiei Economice în subordinea directă a Preşedintelui.

Se aprobă înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie vacantă de auditor, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Audit Public Intern, urmând ca numărul funcţiilor publice să crească de la 2 funcţii publice la 3 funcţii publice.

Se aprobă înfiinţarea Direcţiei Management si Resurse Umane, urmând a avea următoarea structură cu un număr total de 17 de posturi:

a) se înfiintează o funcţie publică de conducere de director executiv;

b) se infiinteaza o funcţie publică de conducere de şef serviciu;

A) Compartimentul Sănătate, care se afla în subordinea directă a Preşedintelui, este preluat de noua Directie, cu următoarea structură:

a) se înfiintează funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

b) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

c) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

B) se infiinteaza Compartimentul Monitorizare Transferuri Fonduri Publice, în cadrul căruia se înfiinţează 3 funcţii publice, după cum urmează:

a) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant

b) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent

c) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

C) se înfiinţează Serviciul Resurse Umane, care are în subordine:

C1) Compartimentul Resurse Umane, care se afla in subordinea directă a Presedintelui, este preluat de noul serviciu, cu următoarea structură:

a) se înfiinţează funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

b) o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal;

c) 3 funcţii publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

C2) Compartimentul Managementul Calității care se afla in subordinea directa a Presedintelui, este preluat de noul serviciu şi are o funcţie publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior;

C3) Se înființează Compartimentul Promovare Județ în cadrul căruia se înfiinţează 3 funcții publice, după cum urmează:

a) o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;

b) două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal.

Numărul de personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi creşte, de la 165 la 167 (la care se adaugă 10 posturi pe durată determinată pe perioada derulării proiectelor accesate), cu încadrarea în Norma de structură aprobată conform adresei Instituţiei Prefectului–Judeţul Călăraşi, nr. 1478 din 11.05.2016, prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 6964 din 12.05.2016.

Funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcţiei Management Proiecte, ocupată de domnul Oprişan Gheorghe, se desfiinţează, ca urmare a desființării Direcţiei Management Proiecte, titularului de post i se aplică prevederile art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţia publică de conducere de Şef Birou Patrimoniu, ocupată de domnul Dinu Romeo, se desfiinţează, ca urmare a înfiinţării Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi, i se aplică prevederile art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Funcţia contractuală de conducere de Şef Serviciu Asistenţă Tehnică şi Logistică al Direcţiei Management Proiecte, ocupată de domnul Lambescu Lucian, se desfiinţează potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Codul Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi i se pune la dispoziţie postul vacant de consilier la Compartimentul Relaţii Comerciale din cadrul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi

Funcţia contractuală de execuţie de consilier IA în cadrul Serviciului Asistenţă Tehnică şi Logistică al Direcţiei Management Proiecte, ocupată de domnul Olteanu Dan, se desfiinţează potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Codul Muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi i se pune la dispoziţie postul vacant de consilier la Compartimentul Achiziţii din cadrul Direcţiei Judeţene de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Călăraşi.