CJ Călăraşi / Cum arată execuţia preliminată a bugetului la finele anului 2017

În ultima şedinţă ordinară de plen a anului 2017, consilierii judeţeni au validat printre altele şi Hotărârea privind aprobarea execuţiei preliminate a bugetului propriu al judeţului Călăraşi pentru trimestrul IV al anului 2017.

Potrivit iniţiatorului PH, preşedintele CJ, Vasile Iliuţă, prognoza încasărilor anuale este de 210.688.000.lei iar nivelul încasărilor realizate fiind în valoare de 198.763.355 lei, se înregistrează realizarea veniturilor în procent de 94.34% din valoarea progozată şi se previzionează că va rămâne la această valoare până la data de 31.12.2017.

În ceea ce priveşte nivelul plăţilor efectuate până în data de 14.12.2017, s-a înregistrat un procent de realizare de 83,02%, fapt pentru care se previzionează ca până în data de 31.12.2017 se va realiza un procent al plăţilor efectuate în valoare de 85% din valoarea plăţilor prognozate.

Veniturile prognozate ale bugetului local se prezintă astfel:

Nr.crt Denumire indicatori

Prevederi bugetare aprobate

(lei)

Incasari

Prognozate a se

Realiza

(lei)

1

Cote defalcate din impozitul pe venit

30.207.000

25.093.946
2

Alte venituri proprii

19.447.000

19.253.452
3

Operaţiuni financiare

23.677.000 23.677.000
4

Sume defalcate din TVA, din care:

60.309.000

60.086.949

Finanţarea cheltuielilor descentralizate

36.288.000

36.288.000

Finanţarea cheltuielilor cu drumurile judeţene

8.711.000

8.711.000

Echilibrare

14.610.000 14.610.000
5

Subvenţii:

77.048.000 70.652.011

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor finanţate din FEN

1.832.000 1.892.569

Drepturile persoanelor cu handicap

68.163.000 67.896.937
Subvenţii de la alte administraţii 2.000.000 809.505
Finnţare PNDL 5.000.000 0
Subvenţii pentru aparatura medicala

53.000

53.000

TOTAL VENITURI 210.688.000 198.763.355

Cheltuielile prognozate ale bugetului local se prezintă astfel:

Nr. crt Denumire indicatori Credte bugetare aprobate la finele perioadei Credite bugetare trimestriale cumulate

Plăţi prognozate

14.12.2017

1 Cap.51.02 - aparat propriu 22.428.000 22.428.000 17.029.366
2 Cap.54.02 – alte servicii publice generale, din care: 3.019.000 3.019.000 1.952.803
Fondul de rezervă 152.000 152.000 0
Direcţia jud. pt. evidenţa persoanelor-subvenţii 1.651.000 1.651.000

1.651.000

Alte servicii- cotizaţii, OMEPTA 1.216.000 1.216.000 301.803
3 Cap. 55.02 –datoria publică-dobanzi 854.000 854.000 833.513
4 Cap. 56.02- transferuri centrele de zi pt. copii 500.000 500.000 500.000
5 Cap. 60.02 - Centrul militar jud. 362.000 362.000 305.000

6

Cap. 61.02 Ordine publică 15.000 15.000 7.000
7 Cap. 65.02- Învăţământ, din care: 11.401.000 11.401.000 6.514.469
Învăţământ primar-progr. «lapte –corn, fructe» 8.485.000 8.485.000

4.281.273

Învăţământ special –Centrul jud. de resurse şi asistenţă educaţională 2.716.000 2.716.000

2.033.196

Alte acţiuni în domeniul învăţământului 200.000 200.000 200.000
8 Cap. 66.02 Sănătate 11.360.000 11.360.000 4.284.953
9 Cap. 67.02- cultura şi religie, din care: 18.259.000 18.259.000 17.468.280
Biblioteca judeţeană 1.287.000 1.287.000 1.223.316
Muzeul judeţean – subvenţii 1.726.000 1.726.000 1.705.000
Centrul jud. de cultură şi creaţie Călăraşi - subvenţii 6.409.000 6.409.000 6.397.502
Acţiuni sportive 4.935.000 4.935.000 4.716.996
Servicii religioase 2.838.000 2.838.000 2.830.372
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii 1.064.000 1.064.000

595.094

10 Cap. 68.02-asistenţă socială, din care: 117.039.000 117.039.000 106.665.001
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 115.883.000 115.883.000

106.665.001

Centrul de asistenţă medico-socială -subvenţii 1.156.000 1.156.000

1.123.000

11 Cap. 74.02 Protecţia mediului 8.228.000 8.228.000 7.574.578
12 Cap. 80.02 Acţiuni generale economice 306.000 306.000 255.258
13 Cap. 84.02-drumuri şi poduri 15.572.000 15.572.000 9.070.136
14 Cap. 87.02 – alte acţiuni economice 1.345.000 1.345.000 1.345.000
TOTAL 210.688.000 210.688.000 174.928.357