CJ Călăraşi / Ce obiective vor fi finanţate din excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut

CJ Călăraşi / Ce obiective vor fi finanţate din excedentul bugetar rezultat la finele anului trecut

Consilierii judeţeni, convocaţi azi, în şedinţă ordinară de plen vor dezbate printre altele şi Hotărârea privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la 31decembrie 2018 in exercitiului bugetar 2019.

„Excedentul bugetului propriu al Judetului Calarasi rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2018 se ridica la valoarea de 18.162 mii lei, din care, la aceasta data propun utilizarea sumei de  18.000 mii lei, pentru finantarea programului de investitii  pe anul 2019” se arată în Expunerea de motive la prezenta Hotărâre.

 

Iată mai jos lista obiectivelor ce urmează a fi finanţate din excedentul bugetar:

Cap. 51.02 - Autoritati publice – 2.972. mii lei

Investitii in continuare

Investitii noi – 857 mii lei

” Dezvoltarea zonei turistice Bratul Borcea - port turistic de agrement” ,  P.T , executie lucrari, asistenta tehnica si comisioane – 857 mii lei

Alte cheltuieli de investiţii – 2.115 mii lei

Achizitie imobil (constructie, fundatie,teren) zona bloc A24 (Flora ), str. 1 decembrie 1918, inclusiv taxe notariale – 700 mii lei

Achiziție imobil fost sediu Romtelecom, inclusiv taxe notariale – 915 mii lei

Elaborare Plan Amenajare Teritoriala Județ Călărași, documentatie pt. avize, inclusiv taxe – 500 mii lei

 

Cap. 66,02 – Sanatate – 5.834 mii lei

Investitii in continuare – 2.157 mii lei

Extindere corp B - spatii comerciale - Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi , PT+DE  + execuție lucrări,  asistență tehnică, SSM, comisioane, taxe, avize – 2.157 mii lei

Investitii noi – 2.390 mii lei

Modernizare, reabilitare demisol corp C - SJU - Calarasi,  PT + DE +DTAC, asistență tehnică, taxe – 42 mii lei      

Modernizare, reabilitare etaj 3 corp A cu scarile aferente corp A (scara1 - etajele 2-4; scara 2 - etajele P-4) + corp B etajele 1-5, cu scara aferenta corp B etajele P-5-SJU Calarasi, faza PT+DE+executie lucrari, inclusiv asistenta tehnica, SSM, comisioane – 1130 mii lei

Corp nou clădire în incinta Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi - OB.2 - GOSPODARIA DE APA, STATIE EPURARE, RETELE EXTERIOARE, PT + DE +DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, servicii SSM, taxe, comisioane – 150 mii lei

Demolare Gospodarie de apa, demontare si remontare retele exterioare, demontare si relocare chiller, existente pe amplasamentul corpului nou de spital - PT+DE+DTAC+DTAD, execuție lucrări, asistenta tehnica, servicii SSM, comisioane, taxe – 1068 mii lei

Alte cheltuieli de investitii – 55 mii lei

”Demolare corp clădire RMN, clădire Centrală termică, corp magazie, șopron, rampă de gunoi, deviere conducta de gaze naturale la Centrala termică nou construită, alimentare cu energie electrică la post trafo, conectare la rețeaua de gaze medicale (canal tehnic și rețea interioară în corpurile A, B, C), relocare stație de epurare Ambulatoriu Călărași, lucrări de sistematizare verticală și amenajări exterioare (parcaje, accese carosabile și pietonale, parc pentru pacienți) – faza Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții – 50 mii lei

Documentație pentru autorizare de funcționare ISU, pavilion 3 - Spitalul de Psihiatrie Săpunari – 5 mii lei

Transferuri pt. investitii – 1232 mii lei

Dotari independente – 1232 mii lei

Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi – 1000 mii lei

Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi – 9 mii lei

Spitalul de Psihiatrie Sapunari – 223 mii lei

 

Cap.67,02 – Cultura – 7004 mii lei

Investitii in continuare – 1420 mii lei

Centrul Județean de Cultura si administrație Publica Barbu Știrbei - execuție lucrări "Biblioteca Alexandru Odobescu", comisioane ISC, asistenta tehnica, servicii SSM, inclusiv cheltuieli diverse și neprevazute – 1420 mii lei

Investitii noi – 2585 mii lei

Instalatie de degivrare teren joc - stadionul municipal Ion Comsa, complex sportiv municipal - PT+DE si executie lucrari,  asistenta tehnica, taxe, comisioane – 585 mii lei

Expertizare si recondiționare a echipamentelor instalației de iluminat nocturna de la Stadionul Giulești demontate pentru a fi remontate la stadionul Ion Comșa, precum si întocmirea proiectului pentru obținerea Autorizației de Construire – 156 mii lei

Instalatie de iluminat nocturna a Stadionului Municipal Ion Comsa - teren central, PT+DE si executie lucrari,  servicii SSM, asistenta tehnica, taxe, comisioane – 1844 mii lei

Alte cheltuieli de investitii – 2999 mii lei

Transferuri pt. investitii – 2999 mii lei

Centrul de Cultura si Creatie – 2999 mii lei

 

Cap. 68.02 Asistenta sociala – 1424 mii lei

Investitii in continuare - 0

Investitii noi - 0

Alte cheltuieli de investitii - 0

Proiecte finantate din FEN -Dir. Gen de Asist. Sociala si Protectia Drepturilor Copilului – 1424 mii lei

 

Cap. 74,02- protectia mediului – 572 mii lei

Investitii in continuare – 532 mii lei

Sistem integrat de management al deseurilor solide din judetul Calarasi – 525 mii lei

Plan Județean de Menținere a Calității Aerului în Județul Călărași 2018-2022 – 7 mii lei

Investitii noi – 40 mii lei

Planul județean de gestiune a deșeurilor – 40 mii lei

 

Cap. 70,02 - dezvoltare publica – 194 mii lei

Alte cheltuieli de investitii – 194 mii lei

Elaborare documentație tehnico - economică pentru zona de agrement, inclusiv spații de cazare, săli de conferințe, sală multifuncțională, terenuri de sport - faza SF, inclusiv taxe, avize – 150 mii lei

Elaborare documentație tehnico-economică faza DALI - clădire FORDOC – 25 mii lei

Reabilitarea energetică, Școala Gimnazială Specială nr. 1, Mun. Călărași, Jud. Călărași – faza DALI, inclusiv taxe și avize – 19 mii lei