CJ Călăraşi / Ce obiective de investiţii vor fi finanţate din excedentul bugetar

La finele anului trecut, excedentul bugetului propriu al Judeţului Călăraşi se ridica la valoarea de 30.290 mii lei, din care la aceasta dată s-a utilizat suma de 26.892 mii lei pentru finanţarea programului de investiţii pe anul 2017.

Marţi, 31 octombrie, consilierii judeţeni au aprobat, printre altele, şi Hotârea pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr 65 / 2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exerciţiul bugetar 2017 prin intermediul căreia a fost modificată lista obiectivelor de investiţii finanţată din excedentul bugetar după cum urmează:

La poziția ”Semnale intrare Jud. Călăraşi - Execuție lucrări C+M, taxe avize, comisioane şi asistenţă tehnică, obținere teren, diverse si neprevăzute (5 buc tip Totem la Chiciu, Borcea - 2, Belciugatele, Dragalina si 1 buc tip Portal la Căscioarele)”, se propune diminuarea sumei inițiale de 370 mii lei, cu suma de 300 mii lei, rezultând suma de 70 mii lei.

La poziția ”Documentație: Plan de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ), documentație pentru avize, inclusiv taxe”, se propune diminuarea sumei inițiale de 320 mii lei cu suma 300 mii lei, rezultând suma de 20 mii lei.

La poziția ”Documentație cadastrală pentru apartamentarea construcției C6 (Remiza) - Cazarma 346, incinta 2, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași - nr. Cadastral 29815”, se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 18 mii lei.

La poziția ”Drum de incintă, inclusiv utilități (zona UM - cazarma 346) - faza SF si tema de proiectare, inclusiv taxe, avize, studii”, se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 50 mii lei.

La poziția “Modernizarea dispeceratului comun ISU – SAJ – faza revizuire Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții, inclusiv traducere în limba engleză, taxe, avize”, se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 20 mii lei.

La poziția „Lucrări de amenajare în construcția C6, Cazarma 346, incinta 2, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași - faza DALI, inclusiv taxe, avize”, se propune modificarea denumirii poziției în ”Lucrări de amenajare in construcțiile C1, C2, C3, Cazarma 346, incinta 2, str. Independenței nr. 5 mun. Călărași - faza DALI, inclusiv taxe, avize”, precum și majorarea sumei inițiale de 20 mii lei cu suma de 30 mii lei, rezultând suma de 50 mii lei.

La poziția ”Clădire anexa centrală termică la S.J.U. Călăraşi - execuție lucrări de demolare”, se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 7 mii lei.

La poziția ”Consolidarea, reabilitarea și modernizare SJU Călărași - corpuri F, G, H - Etapa 1 - Lucrări de consolidare (cofinanțare)”, se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 50 mii lei, reprezentând cofinanțare.

La poziția ”Modernizare, reabilitare demisol corp C - SJU - Călăraşi, PT + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, comisioane”, se propune diminuarea sumei inițiale de 150 mii lei cu suma de 100 mii lei, rezultând suma de 50 mii lei, reprezentând cofinanțare.

Se înființează poziția ”Extindere corp B - spaţii comerciale - Spitalul Județean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Călăraşi , taxe si avize - PT+DE + execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, comisioane”- investiție multianuală, pentru care se propune alocarea sumei de 70 mii lei.

La ”Modernizare, reabilitare Pavilion central - Spitalul de Psihiatrie Săpunari - faza DALI, inclusiv taxe, avize” se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 70 mii lei, această poziție cumulându-se cu poziția ”Studiu de fezabilitate - Corp nou de clădire (Bloc alimentar cu spatii anexe + Spatii arhiva) la Spitalul de Psihiatrie Sapunari, inclusiv taxe, avize”, într-o poziție nouă, conform Notei de fundamentare nr. 16550/18.10.2017, de la Direcția de Dezvoltare Regională și Relații Externe.

La poziția ”Studiu de fezabilitate - Corp nou de clădire (Bloc alimentar cu spatii anexe + Spatii arhiva) la Spitalul de Psihiatrie Sapunari, inclusiv taxe, avize”, se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 35 mii lei, această poziție cumulându-se cu poziția ”Modernizare, reabilitare Pavilion central - Spitalul de Psihiatrie Săpunari - faza DALI, inclusiv taxe, avize”, într-o poziție nouă.

Se înființează poziția ”Studiu de fezabilitate -Modernizare si reabilitare Pavilion central si extindere Corp nou de clădire (Bloc alimentar cu spații anexe + spații arhivă), inclusiv taxe și avize”, pentru care se alocă suma de 105 mii lei.

La poziția ”Centrul Județean de Cultură şi Administrație Publică Barbu Știrbei - execuție lucrări "Biblioteca Alexandru Odobescu", taxe, avize, comisioane şi asistenţă tehnică” se propune diminuarea sumei inițiale de 859 mii lei cu suma 659 mii lei, rezultând suma de 200 mii lei.

La poziția “Reabilitarea şi modernizarea clădirii Muzeului Dunării de Jos – faza revizuire Documentație de Avizare Lucrări de Intervenții, inclusiv traducere în limba engleză, taxe, avize ”, se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 24 mii lei.

La poziția ”Extindere pe verticală tronson 3 (C2) - sediu DGASPC cu spaţii pentru birouri - PT, DE, DTAC, execuție lucrări, asistență tehnică, taxe, comisioane”, se propune renunțarea la suma prevăzută inițial de 200 mii lei.

La poziția "Modernizarea și reabilitarea DJ 211D tronson DN 21(Stefan Vodă) - Libertatea - DN3B (Dichiseni), Km 13+500 - Km 41+500, L=24,57 Km, - execuție lucrări, inclusiv asistenţă tehnică, consultanţă, comisioane” se propune diminuarea sumei inițiale de 3.000 mii lei cu suma de 2.900 mii lei, rezultând suma de 100 mii lei, reprezentând cofinanțare.

Se înființează poziția ”Modernizare DJ 411 Chirnogi - Radovanu - Crivăț - lim. Jud. (Hotarele), km 0+000 - km 18+090 - PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote legale”, investiție multianuală, pentru care se propune alocarea sumei de 70 mii lei.

Se înființează poziția ”Reabilitarea DJ 403 între DN 31 (Mânăstirea) - Luica - DN 4 (Șoldanu) - Radovanu (DJ 411), km 0+000 - km 34+800 - PT+DE+DTAC, execuție lucrări, inclusiv asistență tehnică, taxe și cote”, investiție multianuală, pentru care se propune alocarea sumei de 70 mii lei.

Se înființează poziția ”Pod provizoriu peste râul Argeș între localitățile Șoldanu și Radovanu, inclusiv rampe de acces la capete – faza SF, inclusiv taxe, avize”, pentru care se propune alocarea sumei de 50 mii lei.

Se înființează poziția ”Calculator cu windows inclus” - 4 buc., pentru care se propune alocarea sumei de 15 mii lei.

Se înființează poziția ”Licență Office” - 4 buc., pentru care se propune alocarea sumei de 5 mii lei, necesare pentru Calculatoare PC - 4 buc.

Se suplimentează lista de dotări independete a Centrului Judeţean de Cultură şi Creaţie cu suma de 1.103 mii lei pentru achiziţionarea, în plus faţă de lista iniţială cu poziţiile ce apar ca influenţă în subanexa nr.2 la prezentul proiect de hotărâre.