CJ Călăraşi | Bugetul pe 2021, estimat la 108,6 milioane lei

CJ Călăraşi | Bugetul pe 2021, estimat la 108,6 milioane lei

Încă din 24 martie, Consiliul Judeţean Călăraşi a supus consultării publice Proiectul bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2021 precum şi estimările pentru anii 2022-2024, cu anexele acestuia. Proiectul poate fi consultat şi pe pagina de internet a instituţiei, www.calarasi.ro.

Pentru 2021, bugetul este estimat, atât la partea de venituri cât şi de cheltuieli la 108.556.000 lei.

Sursele de venituri sunt următoarele:

 1. Venituri proprii: 2.500.000 lei
 2. Cote defalcate din impozitul pe venit (15%): 29.694.000 lei
 3. Sume din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 4.157.000 lei
 4. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate: 42.734.000 lei, din care

4.1 Finanţare servicii sociale – protecţia copilului: 21.956.000 lei

4.2 Finanţare servicii sociale – protecţia persoanelor adulte: 11.286.000 lei

4.3 Programul pentru şcoli: 5.221.000 lei

4.4 Drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: 460.000 lei

4.5 Bunuri şi servicii pentru întreţinerea curentă a învăţământului special: 244.000 lei

4.6 Finanţarea culturii şi a cultelor: 3.194.000 lei

4.7 Burse: 37.000 lei

4.8 Alte cheltuieli descentralizate: 336.000 lei

 1. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 42.854.000 lei
 2. Sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale: 5.187.000 lei
 3. Subvenţii de la alte bugete locale pentru asistenţă socială: 1.800.000 lei
 4. Suvenţii PNDL: 15.212.000 lei
 5. Rambursări din FEN: 13.249.000 lei
 6. Cofinanţare buget de stat: 1.589.000 lei
 7. Sume din excedentul bugetar rezultat la 31.12.2020: 4.903.000 lei

„În privinţa cheltuielilor, fac precizarea că prin prezentul proiect de hotărâre s-a acoperit finanţarea cheltuielilor de personal (aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi instituţiile subordonate ale acestuia) pentru 10 luni”, susţine în Referatul de aprobare iniţiatorul proiectului, preşedintele Vasile Iliuţă care a mai precizat „Au fost acoperite solicitările pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii, dobânzi, transferuri şi rambursări de credite iar la partea de Dezvoltare sunt asigurate resursele pentru cotizaţiile la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară în valoare de 654.000 lei şi cele aferente proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă, în valoare de circa 21.404.000 lei.”