CJ Călăraşi / Bugetul, din nou rectificat!

În şedinţa ordinară de plen, programată a se desfăşura luni, 31 octombrie, consilierii judeţeni vor dezbate şi Hotărârea privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2016. Preşedintele CJ, Vasile Iliuţă motivează iniţierea acestei Hotărâri prin faptul că au intervenit în această perioadă o serie de fenomene care conduc la o modificare a structurii” bugetului.

Bunăoară, achiziţionarea RMN-ului a cam intrat în linie dreaptă. “Potrivit adresei nr.14644/2016 a Ministerul Sanatatii, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 15273/2016, la partea de venituri am majorat prevederile bugetare la indicatorul 42.02.16.01 ”Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate” cu suma de 6.802 mii lei intrucat, ministerul mentionat mai sus, asigura acest transfer de capital pentru achizitionarea de catre Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi a unui echipament de imagistica prin rezolutie magnetica. Prin urmare, mentinand destinatia acestei sume, se rectifica, la partea de cheltuieli trasferurile de capital ale capitolului 66.02 “Sanatate”, iar in cadrul bugetului Spitalului de Urgenta Calarasi se vor produce mutatii atat la partea de venituiri si cheltuieli cat si in lista de dotari independente, asa cu sunt prezentate in anexele 9,10 si 11 la prezentul proiect de hotarare.” se arată în Expunerea de Motive.

“De asemenea, prin Contractul de finantare pentru Programul national de dezvoltare locala, Subprogramul Infrastructuta la nivel judetean, Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare cu drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunalesi/sau drumuri publice din interiorul localitatilor semnat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de finantator si Consiliul Judetean Calarasi, in calitate de beneficiar, se prevede alocarea din bugetul ministerului mentionat mai sus catre bugetul propriu al judetului Calarasi, pentru anul 2016, a sumei de 2.500 mii lei.
Obiectul contractului il constituie alocarea acestei finantari pentru realizarea obiectivului de investii „ Modernizare si reabilitare DJ 401 C, km21+500 – km 11+623 si DJ 412 km 61+780 – km 55+535”.
Prin urmare, la partea de venituri se inregistraza o suplimentare a prevederilor, cu 2.500 mii lei, la indicatorului 42.02.65 „Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală” iar la partea de cheltuiali se majoreaza creditele bugetare, cu aceeiasi valoare, la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.01.01 „Drumuri si poduri”.

Facand o analiza amanuntita asupra executiei bugetare, impreuna cu specialistii din cadrul Directiei Economice, am constatat faptul ca la aceasta data putem onora solicitarea de a finanta cu 250 mii lei Spitalul de Psihiatrie Sapunari, pentru achizitionarea unei parti din combustibilul necesar pentru incalzire, din economiile inregistrate la capitolul bugetar 51.02 „Autoritati executive” – 195 mii lei si capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 54.02.10 „Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor” -55 mii lei.”
Potrivt solicitarilor provenite din partea ordonatorilor tertiari de credite, in cadrul acestui proiect de hotarare propun rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie, potrivit anexelor 12, 13 si 14, precum si virari de credite bugetare in cadrul bugetelor Muzeului Dunarii de Jos Calarasi si a Centrului de Resurse si de Asistenta Educationala Calarasi asa cum sunt prezentate in anexele 4 si 17 la proiectul de hotarare.” mai susţine preşedintele Iliuţă în Expunerea de Motive.