CJ Călăraşi / Buget de 2 milioane de lei pentru finanţarea activităţilor non profit de interes general

Consilierii judeţeni vor dezbazte joi în plen Hotărârea privind aprobarea Programului anual judeţean pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2017.

Conform prevederilor Legii nr. 350/2005, din fondurile publice se pot acorda, pentru activități nonprofit de interes general, finanțări nerambursabile în vederea desfășurării unor activități, de persoane fizice și juridice fără scop patrimonial, care să asigure condițiile materiale pentru realizarea unor acțiuni, proiecte și programe de interes local.

Calitatea de autoritate finanțatoare o are, conform legii, orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, republicată și, în consecință, și Consiliul Județean Călărași. Suma ce va fi alocată pe 2017 este de 2 milioane de lei şi va fi împărţită pentru finanţarea proiectelor după cum urmează

100 de mii – Cultură şi învăţământ

1800 mii – Activităţi sportive şi de tineret

100 de mii - sociale

PROGRAM ANUAL JUDEȚEAN pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2017
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Consiliul Județean Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, municipiul Călărași, judeţul Călărași, telefon 0242/311301, fax 0242/331609, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. 

Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile - valabil pe anul 2017. 

Autoritatea finanţatoare: Judeţul Călărași, prin Consiliul Judeţean Călărași, cu sediul în Municipiul Călărași, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.

Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură, învăţământ; activităţi sportive şi de tineret; proiecte sociale. 

Beneficiari direcţi: orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial - asociaţie sau fundaţie - care desfăşoară activităţi nonprofit sau cult religios recunoscut conform legii, care doreşte să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, are dreptul de a participa (în condiţiile Legii nr. 350/2005) la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. 

Procedura aplicată: finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul Judeţean Călărași şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte, conform Ghidului solicitantului. 

În cazul în care, după prima sesiune, sumele alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea integrală a fondurilor. 

Bugetul programului: suma totală alocată pentru Program în anul 2017 este de 2000 mii lei, defalcată astfel:

Domenii Buget/ mii lei
1. Proiecte - cultură, învăţământ 100
2. Proiecte - activităţi sportive şi de tineret 1800
3. Proiecte - sociale 100
Total 2000

Prevederi finale: Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în două cotidiene de interes local şi pe site-ul autorităţii publice finanţatoare: www.calarasi.ro. Perioada de elaborare şi depunere a proiectelor va fi de 30 de zile calendaristice de la publicarea anunţului.