CJ Călărași | Alți 3 elevi ai Școlii Gimnaziale Speciale ar putea primi burse sociale pe criterii medicale

CJ Călărași | Alți 3 elevi ai Școlii Gimnaziale Speciale ar putea primi burse sociale pe criterii medicale

Alți 3 elevi ai Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 1 Călărași ar putea primi burse sociale pe criterii medicale, pentru anul școlar 2020-2021 dacă Hotărârea pentru modificarea Hotărârii nr. 163/2020 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor sociale pe criterii medicale acordate elevilor Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, aflată pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CJ Călărași, ce va avea loc marți de la ora 11.00, va trece și de votul aleșilor județeni.          

Conducerea Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călăraşi a solicitat la finele lunii februarie Consiliului Județean să procedeze la suplimentarea numărului total al beneficiarilor burselor sociale de la 63 la 66, urmare a transferului în această unitate de învăţământ a 3 elevi care întrunesc criteriile de acordare a burselor.

“Prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 3 din 11.01.2017 a fost înființată Școala Gimnazială Specială nr. 1 Călărași pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5576/2011, elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază și de burse sociale pe criterii medicale.

Beneficiarii acestor burse sunt stabiliți de Comisia pentru acordarea burselor sociale pe criterii medicale, în baza unei proceduri și a unor criterii aprobate prin Hotărâre a Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași.

Ținând cont că beneficiarii acestor burse au nevoi speciale față de ceilalți elevi, precum și de faptul că legiuitorul lasă în sarcina Unității Administrativ - Teritoriale aprobarea numărului de burse și stabilirea cuantumului acestora, Consiliul Judeţean Călăraşi a adoptat Hotărârea nr. 163 din 21.12.2020 prin care a aprobat cuantumului lunar al burselor sociale pe criterii medicale pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călărași pentru anul școlar 2020-2021, în sumă de 250 lei/lună, pentru un număr de 63 elevi.

Începând cu data de 6 decembrie, potrivit dispoziţiilor articolului unic al Hotărârii Guvernului nr. 1064/2020, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social este de 100 lei lunar, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale putând stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor administrative-teritoriale pe care le reprezintă.”, se arată în Referatul de aprobare.

Sursa foto www.destepti.ro