CJ Călăraşi / 2.760 mii lei, bani din TVA pentru echilibrarea bugetelor UAT-urilor

Pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din 6 decembrie s-a aflat şi Hotărârea privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2016. Altfel spus, a venit Moşul cu bani pentru o serie de primării aflate în dificultate financiară.

Suma aprobată pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale este de de 2.760 mii lei şi va fi utilizată pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate (în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative), pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Consiliul Judetean Calarasi         Anexa
          la Hotararea Consiliului Judetean Calarasi nr. ___ din __ 12,2016
             
Repartizarea   sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitati administrativ – teritoriale, pe anul 2016
             
             
mii lei
Nr.crt U.A.T. Arierate Rate imprumut Cofinantare programe de dezvoltare si proiecte de infrastructura Total Destinatia sumelor alocate
1.   CĂLĂRAŞI       0  
2.   OLTENIŢA       0  
3.   BUDEŞTI       0  
4.   FUNDULEA       0  
5.   LEHLIU GARĂ     98 98 lucrari reparatii trotuare
6.   AL. ODOBESCU 0 0 33 33 grup sanitar scoalaAl. Odobescu
7.   BELCIUGATELE     206 206 modernizare iluminat public, nomenclatura stradala
8.   BORCEA     0 0  
9.   CĂSCIOARELE     85 85 reabilitare si modernizare camin cultural
10.   CHIRNOGI     82 82 reabilitare scoala nr. 3 Chirnogi
11.   CHISELET     99 99 modernizare iluminat public, asfaltare strazi comunale
12.   CIOCĂNEŞTI     32 32 modernizare strazi Ciocanesti
13.   CRIVĂT     91 91 reabilitare dispensar
14.   CURCANI     0 0  
15.   CUZA VODĂ     14 14 retea iluminat public
16.   DICHISENI     68 68 centrala termica scoala Dichiseni
17.   DOR MĂRUNT     48 48 racordare retea gaze naturale
18.   DOROBANŢU     107 107 modernizare iluminat public
19.   DRAGALINA     108 108 statie epurare, canalizare
20.   DRAGOŞ VODĂ     0 0  
21.   FRĂSINET     0 0  
22.   FRUMUŞANI     0 0  
23.   FUNDENI     0 0  
24.   GĂLBINAŞI     0 0  
25.   GRĂDIŞTEA     15 15 extindere alimentare cu apa
26.   GURBĂNEŞTI     180 180 sintretinere strazi si reabilitare drum comunal
27.   ILEANA     48 48 reabilitare scoala nr. 1 Artari si scoala nr2 Stefanesti
28.   INDEPENDENŢA     63 63 alimentare cu apa PNDL
29.   JEGĂLIA     64 64 reparatii si modernizari scoala nr. 1 Jegalia
30.   LEHLIU SAT     0 0  
31.   LUICA     57 57 alimentare cu apa
32.   LUPŞANU     20 20 alimentare cu apaa
33.   MÂNĂSTIREA     102 102 extindere sala sport scoala, modernizare strazi
34.   MITRENI   60 0 60  
35.   MODELU     0 0  
36.   NANA     90 90 reabilitare scoala nr. 1Nana
37.   N. BĂLCESCU     0 0  
38.   PERIŞORU     0 0  
39.   PLĂTĂREŞTI     90 90 reabilitare extindere alimentare cu apa
40.   RADOVANU 139   0 139  
41.   ROSEŢI     0 0  
42.   SĂRULEŞTI     0 0  
43.   SOHATU     0 0  
44.   ŞOLDANU     56 56 camin cultural
45.   SPANŢOV     89 89 modernizare gradinita nr. 2 Stancea
46.   ŞTEFAN CEL MARE   33 0 33  
47.   ŞTEFAN VODĂ     131 131 reaparatii strazi
48.   TĂMĂDĂU MARE     50 50 modern scoala nr. 2 Plumbuita
49.   ULMENI     0 0  
50.   ULMU     136 136 modernizare drum comunal, modernizare camin cultural
51.   UNIREA     0 0  
52.   VÂLCELELE     0 0  
53.   VALEA ARGOVEI     127 127 drum comunal
54.   VASILAŢI     0 0  
55.   VLAD TEPEŞ     139 139 extindere si modernizare retea alimentare cu apa
TOTAL 139 93 2,528 2,760  
       
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUŢĂ