Bugetul Judeţului, rectificat!

iliuta si vicepresConsilierii judeţeni au validat în cadrul şedinţei de plen din august, printre altele, şi Hotărărea privind rectificarea bugetului propriu al Judeţului Călăraşi pe anul 2017.

Potrivit prevederilor proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 65/2017 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2016, în exercitiul bugetar 2017, iniţiat pentru şedinta ordinară din 30.08.2017, au rezultat o serie de modificări aduse în structura bugetului de venituri şi cheltuieli.

Veniturile s-au majorat după cum urmează:

• 988 mii lei, sumă ce reprezintă un avans pentru proiectul cu finanţare externă nerabursabilă “Managementul riscurilor şi protecţia împotriva inundaţiilor în regiunile transfrontaliere Călăraşi şi Polski Trambesh”;

• 500 mii lei reprezentând încasări din amenzi şi penalităţi.

În anul 2016, Consiliul Judeţean Calarasi a solicitat transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Călăraşi şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi în domeniul public al Judeţului Călăraşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi, fapt ce s-a concretizat ulterior printr–o hotărâre adoptată de această autoritate deliberativă a administraţiei publice locale.

Pentru desfăşurarea în conditii optime a procesului educaţional special în acest imobil este necesară efectuarea de reparaţii. Pentru aceasta se propune introducerea în buget a sumei estimate de 351 mii lei.

Centrul de Asistenţă Medico-Socială a propus virarea de credite bugetare de la titlul I – cheltuieli de personal, la titlul II – Bunuri şi servicii.

Totodată s-a propus consituirea fondului de rezervă în valoare de 112 mii lei pentru acordarea de ajutoare de maximă dificultate unităţii administrativ-teritoriale comuna Vîlcelele şi unităţii administrativ-teritoriale comuna Valea Argovei.