Călăraşi / ANL va construi locuinţe pentru tineri specialişti din sănătate, destinate închirierii

schita ANL CJConsiliul Județean Călărași va asigura, din bugetul propriu al judeţului Călăraşi, resursele necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor tehnico–edilitare aferente construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc. ), până la recepţia la terminarea lucrărilor.

Prin adresa nr. 19015 / 3.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 14461 / 11.10.2016, Agenția Națională pentru Locuințe (ANL) solicită darea în folosință gratuită a unui teren situat în municipiul Călăraşi, str. Prelugirea Independenței, nr. 5A (fostă str. Independenței, nr. 5), în vederea implementării programului de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, implementat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (ordonator principal de credite), prin Agenția Națională pentru Locuințe (ordonator secundar de credite) realizat conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, consilierii judeţeni au validat miercuri 12 octombrie în cadrul unei şedinţe extraordinare Hotărârea privind darea în folosință gratuită, a unui teren, proprietate publică a judeţului Călăraşi, Agenției Naționale pentru Locuințe, iniţiat de preşedintele Vasile Iliuţă.

Astfel, terenul solicitat în folosință gratuită de către ANL are suprafaţa totală de 2040,88 m², din Incinta nr. 1 cu suprafață de 74.536 m² aparținând imobilului situat în municipiul Călăraşi, str. Prelugirea Independenței, nr. 5A (fostă str. Independenței, nr. 5), Terenul face parte din domeniul public al judeţului Călăraşi şi se află în prezent în administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi.

Consiliul Județean Călărași va asigura din bugetul propriu costul execuției utilităților aferente construcțiilor, precum și a sistematizării amplasamentului (apă, canalizare, energie termică și electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc).