Primăria Grădiştea / Anunţ concurs pentru ocuparea unui post contractual

Subscrisa Primăria Grădiştea cu sediul în Comuna Grădiştea, str. Calea Călăraşi, nr.132, jud Călăraşi organizează concurs pentru ocuparea a unui post  contractual vacant, aprobat prin H.G. nr.286/2011, modificat şi completat de H.G. nr.1027/2014,în cadrul  instituţiei:

- referent II în cadrul compartimentului protecţia mediului – 1 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;

       

CONDIŢII SPECIFICE

Pentru postul de referent din cadrul compartimentului protecţia mediului sunt necesare:

  • - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
  • - cunoştiinţe de operare pe calculator

 

DATA ORGANIZĂRII CONCURSULUI

PROBA SCRISĂ: 04 septembrie  2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.

-  INTERVIUL: 06 septembrie  2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Grădiştea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura Primariei comunei Grădiştea, Judeţul Călăraşi , în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării, la sediul instituției.     

Relaţii suplimentare la nr. de telefon  0242336017, interior 108.

 

PRIMAR,

Constantin CORBU